Have a question?
Poruka je poslata Zatvori

Elementor #15130

Submit quiz
Nakon predaje nećete više moći da menjate odgovore. Da li ste sigurni da želite da predate kviz?

1. Rezervisana reč this ukazuje na atribut.

Da
Ne