Biografija mentora

Student treće godine Saobraćajnog fakulteta, sfere interesovanja su mu robotika i programiranje. Veoma staložen i strpljiv u radu sa decom i odraslima. Nadahnjuje ga rad sa talentovanom decom. Možete mu se obratiti na: [email protected]

Kursevi predavača