Uvod u After Effects

Adobe After Effects je program namenjen za post-produkciju. Omogućava ogromnu manipulaciju video snimcima, pravljenje animacija, grafiku kretanja i mnogih drugih nezaobilaznih efekata u današnjoj TV i filmskoj produkciji.

Danas je gotovo nezamislivo postaviti video na YouTube, a da prethodno nije prošao kroz After Effects. Ukoliko ste primetili, skoro svaki klip ima Intro i Outro efekte, kao i dosta tzv. pop-up sadržaja poput animacije koja dodatno objašnjava neki segment videa poput tzv. ,,lower third-a” ili ,,donje trećine” (prostor u donjem delu videa namenjen za tekst, logo itd. )

Kurs After Effects-a će Vam potpuno omogućiti samostalan rad u programu i pre svega razumevanje funkcionisanja samog programa i prilagođavanje određenih tehnika Vama. Zašto? Upravo zbog toga što je moguće određeni rezultat dobiti na ovaj ili onaj način, a ovaj kurs će Vam pokazati široki spektar mogućnosti za postizanje cilja, te ćete (prema svom nahođenju) te tehnike koristiti.

Ukoliko ste početnik, veoma lako ćete se upoznati sa osnovama i već posle kratkog vremena ćete moći sami da napravite prostu animaciju.

Kroz naredne lekcije ćete se upoznati sa interfejsom samog programa, kako da podesite podešavanja projekta prema svojim potrebama, upoznaćete se sa kompletnom listom skraćenica na tastaturi koje će dodatno ubrzati rad u samom programu i skraćenom listom skraćenica koje će Vam kroz ovaj kurs najviše koristiti.

Upotrebom i kombinovanjem prostih koraka, doći ćete do  naizgled složenih animacija, tranzicija, efekata.