Pokretanje programa. Workspace.

Pri pokretanju After Effects-a, uočićete ,,prozor dobrodošlice” gde Vam sam program nudi nekoliko opcija na aktiviranom početnom panelu ,,Home” (gornji levi ugao slike 1). Možete pokrenuti Novi Projekat (engl. New Project), otvoriti prethodno započet projekat (engl. Open Project) kao i započeti/ otvoriti  timski projekat (engl. Team Project). Takođe, ukoliko ste već radili na nekom projektu u skorije vreme, videćete panel sa projektima koji su klasirani kao „skoriji projekti” (engl. Recent Project).

Slika 1 – Početni ekran programa

Na Slici 1. (gornji levi ugao) možemo videti „Sync Settings“, što znači sinhronizuj podešavanja. Tu opciju je Adobe realizovao 2018. godine. Ona omogućava sinhronizaciju podešavanja na određenom Creative Cloud nalogu. To dodatno olakšava posao nekome ko radi na nekoliko računara.

Klikom na Novi projekat ulazite na interfejs samog programa koji se sastoji od velikog broja panela. Program postavlja pitalicu: ,,New Composition” i ,,New Composition from Footage” (Slika 2). Ono na šta treba obratiti pažnju je boja koja uokviruje aktivni panel kada kliknemo na njega. U ovom slučaju, aktivni panel je onaj koji nam postavlja pitalicu.

Slika 2. Aktivirani panel oivičen plavom bojom sa pitalicom

Ono što se još može primetiti na Slici 2 je veliki broj panela koji su upravo odvojeni plavom bojom. Ti paneli nisu fiksnih dimenzija i mogu se lako pomerati, premeštati, prilagođavati potrebama itd. Prilikom tog prilagođavanja panela, pomeranjem jednog panela ostali se takođe prilagođavaju (pomeraju). Na Slici 2 (desna strana) moguće je videti da su nabrojeni Info, Audio, Preview…Character panel. Ovde je moguće dodati panel radi lakšeg pristupa ili ga izbaciti  ako je nepotreban. Ukoliko se projekat svodi na dodavanje određenih efekata, moguće je panel na kom piše Effects & Presets prevući do mesta gde nam odgovara i tako efektima pristupati lakše. (Slika 2.1)

Ono što je bitno istaći kod sistemski podrazumevanog radnog prostora, odnosno kod Default WorkSpace-a, jesu panel kompozicije (engl. Composition), vremenska linija (engl. Timeline) i projekat (engl. Project). Panel kompozicije prikazuje layere sa kojima radimo i to je, grubo rečeno, proizvod kompozicije. Layerima ili slojevima upravljamo sa vremenske linije ili Timeline-a. Ono što je važno znati, u vezi sa Timeline-om jeste da je dužina kompozicije tačna koliko je predviđeno u podešavanjima kompozicije. To biramo samostalno i taj prozor podešavanja se otvara klikom na New Composition (Slika 2.)

Prozor sa podešavanjima kompozicije je veoma bitan jer tu određujemo ime (engl. Composition Name), trajanje same kompozicije (engl. Duration), rezoluciju (engl. Width/ Height), brzinu smenjivanja slika (engl. Frame rate), pozadinsku boju i ostalo. (Slika 3.)

Slika 3. Podešavanja kompozicije

Klikom na OK, dobićemo program koji je spreman za rad, odnosno za pravljenje kompozicije. Naravno, ova podešavanja nisu konačna i uvek se mogu promeniti u toku rada (ukoliko smo npr. prevideli neki detalj u kompoziciji i ona traje duže nego što je planirano, ne bi imalo smisla raditi sve ispočetka). Panel sa podešavanjima kompozicije se dobija skraćenicom Ctrl + K ili Composition > Composition Settings (Slika 4.)

Slika 4. Comp Settings

Veoma je bitna i korisna mogućnost pomeranja panela na samom random prostoru i njihovo prilagođavanje potrebama. Međutim, After Effects već u ponudi ima određene izglede prostora za rad (engl. Workspace). Njima se pristupa na više načina i to veoma lako:

  1. Window > Workspace > …

Slika 7. Prilagođavanje radnog prostora

Ovde nam program nudi već prilagođene prostore u zavisnosti od naših potreba, i to:

Slika 8. Ponuđeni izgledi radnog prostora

Ukoliko nijedan od ponuđenih ne odgovara potrebama onoga koji radi, postoji opcija na dnu samog prozora na kom piše Edit Workspaces, što otvara novi prozor koji nas pita da poređamo panele onako kako će ih redom program ređati.

Postoji i drugi način menjanja izgleda radnog prostora, veoma sličan prvom (Slika 9).