Have a question?
Poruka je poslata Zatvori

Adobe Premiere Pro

102 students enrolled
0
0 recenzije
  • Opis
  • Sadržaj
  • Recenzije
premiere-1919x1079

Opis kursa

Video montaža predstavlja tehnički, ali i kreativan proces, u kojem se snimljeni materijal menja (skraćuje, kombinuje i slično), u cilju prikazivanja zamišljene „priče“. Namena montiranog videa će se odraziti na sam proces montaže (na odabir boja, način i brzinu smenjivanja kadrova i slično). 

Ovaj kurs vam pruža mogućnost upoznavanja sa osnovama montažnog procesa i stvaranja dobre osnove za dalji rad i učenje.

Prvih nekoliko lekcija kursa podrazumeva upoznavanje sa radnim okruženjem i panelima dostupnim u njima. Može se reći da ovaj deo podrazumeva više priče, a manje rada, ali je od velike važnosti, jer dobar početak predstavlja osnovu svakog uspešnog dela. Sadržaj kasnijih lekcija se u većoj meri oslanja na učenje kroz primere. Kada stignemo do tog dela, pored primera koje ćemo objasniti u okviru kursa, bitno je da i sami radite kako biste što bolje upoznali mogućnosti dostupne u softveru.

Cilj kursa

Savladavanje tehnike obrade video zapisa korišćenjem alata Adobe Premiere.

Polaznici će usvojiti osnovne koncepte video montaže, naučiće da kvalitetno obrađuju video zapis i da koriste kompozitne video lejere.

Kome je namenjen kurs?

Kurs je namenjen polaznicima koji žele da savladaju osnove video montaže koristeći jedan od najpopularnijih programa. Kurs je namenjen i apsolutnim početnicima, ali i onima koji imaju već neko predznanje. Mogu ga pohađati svi koje zanima video montaža, pa i oni koji uopšte nisu koristili nijedan program za editovanje video i audio materijala. Naravno, poznavanje drugih programa iste namene ili posedovanje bazičnog znanja kada je reč o softveru Premiere Pro može biti olakšavajuća okolnost, ali ne i uslov.

Nastojali smo da na što jednostavniji način predstavimo najbitnije oblasti montažnog procesa i objasnimo postupak rada u programu. Pojedini termini koje ćemo koristiti nemaju adekvatan prevod na srpski, pa da ne bi rogobatno zvučali, nismo ih prevodili.

Trajanje kursa

Ovaj kurs obuhvata 22 lekcije, kojima polaznici mogu pristupiti kada god to njima odgovara! Po kupovini, kurs je dostupan 6 meseci.

 

Autor kursa

Kurs je vlasništvo Edukativnog centra Procoding.

Neophodni preduslovi

Da bi korisnik pratio kurs neophodno je da ima:

  • Računar sa operativnim sistemom Windows 10
  • Adobe Preimere Pro CC (ili kasnije verzije)
  • Osnovno znanje rada na računaru