Adobe Premiere Pro

Opis kursa

Video montaža predstavlja tehnički, ali i kreativan proces, u kojem se snimljeni materijal menja (skraćuje, kombinuje i slično), u cilju prikazivanja zamišljene „priče“. Namena montiranog videa će se odraziti na sam proces montaže (na odabir boja, način i brzinu smenjivanja kadrova i slično). 

Ovaj kurs vam pruža mogućnost upoznavanja sa osnovama montažnog procesa i stvaranja dobre osnove za dalji rad i učenje.

Prvih nekoliko lekcija kursa podrazumeva upoznavanje sa radnim okruženjem i panelima dostupnim u njima. Može se reći da ovaj deo podrazumeva više priče, a manje rada, ali je od velike važnosti, jer dobar početak predstavlja osnovu svakog uspešnog dela. Sadržaj kasnijih lekcija se u većoj meri oslanja na učenje kroz primere. Kada stignemo do tog dela, pored primera koje ćemo objasniti u okviru kursa, bitno je da i sami radite kako biste što bolje upoznali mogućnosti dostupne u softveru.

Cilj kursa

Savladavanje tehnike obrade video zapisa korišćenjem alata Adobe Premiere.

Polaznici će usvojiti osnovne koncepte video montaže, naučiće da kvalitetno obrađuju video zapis i da koriste kompozitne video lejere.

Kome je namenjen kurs?

Kurs je namenjen polaznicima koji žele da savladaju osnove video montaže koristeći jedan od najpopularnijih programa. Kurs je namenjen i apsolutnim početnicima, ali i onima koji imaju već neko predznanje. Mogu ga pohađati svi koje zanima video montaža, pa i oni koji uopšte nisu koristili nijedan program za editovanje video i audio materijala. Naravno, poznavanje drugih programa iste namene ili posedovanje bazičnog znanja kada je reč o softveru Premiere Pro može biti olakšavajuća okolnost, ali ne i uslov.

Nastojali smo da na što jednostavniji način predstavimo najbitnije oblasti montažnog procesa i objasnimo postupak rada u programu. Pojedini termini koje ćemo koristiti nemaju adekvatan prevod na srpski, pa da ne bi rogobatno zvučali, nismo ih prevodili.

Trajanje kursa

Ovaj kurs obuhvata 22 lekcije, kojima polaznici mogu pristupiti kada god to njima odgovara! Po kupovini, kurs je dostupan 6 meseci.

 

Autor kursa

Kurs je vlasništvo Edukativnog centra Procoding.

Neophodni preduslovi

Da bi korisnik pratio kurs neophodno je da ima:

  • Računar sa operativnim sistemom Windows 10
  • Adobe Preimere Pro CC (ili kasnije verzije)
  • Osnovno znanje rada na računaru

 

Prvi projekat radni prostor i sekvenca

1
Prvi projekat
20 minuta

U ovoj lekciji naučićete kako da započnete prvi projekat.

2
Workspace – radni prostor
20 minuta

U ovoj lekciji naučićemo šta je radno okruženje.

3
Sekvenca
20 minuta

U ovoj lekciji naučićemo šta je sekvenca.

Importovanje i organizacija

1
Importovanje materijala
20 minuta

U ovoj lekciji naučićete kako da inportujete željeni sadržaj.

2
Organizacija materijala
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako da organizujete materijal.

Rad sa panelima

1
Source i Program panel
30 minuta

U ovoj lekciji detaljnije ćemo objasniti šta su Source i Program panel.

2
Timeline panel
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo detaljnije objasniti šta je Timeline panel.

3
Tool panel
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti šta je i čemu služi Tool panel.

Eksportovanje i Effect Controls

1
Eksportovanje
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo detaljnije objasniti postupak eksportovanja.

2
Effect Controls
40 minuta

U ovoj lekciji ćete se detaljnije upoznati sa Effects Control panelom.

Effects panel - tranzicije i efekti

1
Video tranzicije
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su video tranzicije.

2
Video efekti
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su video efekti i čemu služe.

Kolor korekcija i maske

1
Kolor korekcija
40 minuta

U ovoj lekciji naučićete šta je kolor korekcija i kako funkcioniše.

2
Maske
30 minuta

U ovoj lekciji naučićete šta su maske i šta omogućavaju.

Vreme

1
Ubrzano i usporeno kretanje (Fast motion i Slow motion)
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo naučiti kako da primenimo efekte Fast motion i Slow motion.

2
Kretanje unazad (Reverse motion)
15 minuta

U ovoj lekciji ćemo naučiti kako da primenimo efekat Reverse motion.

3
Zaustavljeno kretanje (Freeze frame)
30 minuta

U ovoj lekciji naučićemo šta je i kako se primenjuje efekat Freeze Frame.

4
Mapiranje vremena (Time Remapping)
30 minuta

U ovoj lekciji naučićete šta je i kako se koristi efekat Time Remapping.

Titlovanje

1
Titlovanje
40 minuta

U ovoj lekciji naučićete kako da kreirate i dodate titl.

Audio

1
Editovanje audio klipa
40 minuta

U ovoj lekciji naučićete kako da editujete audio klip.

2
Voice-over
20 minuta

U ovoj lekciji naučićete kako da nasnimite zvuk.

3
Upotreba audio efekata i tranzicija
20 minuta

U ovoj lekciji biće objašnjena upotreba audio efekata i tranzicija.

Dodajte prvi recenziju.

Molimo Vas da se ulogujete da biste ostavili recenziju.
Kupite kurs
Prijavljeno: 103 studenata
Potrebno izdvojiti: 11h
Lekcije: 22
Nivo: Početni

Arhiva

Radno vreme

Ponedeljak 12.00 pm - 6.00 pm
Utorak 12.00 pm - 6.00 pm
Sreca 12.00 pm - 6.00 pm
Četvrtak 12.00 pm - 6.00 pm
Petak 12.00 pm - 6.00 pm
Subota 12.00 pm - 6.00 pm
Nedelja Zatvoreno