Linija – njen početak i kraj

Želeli bismo da Vam pokažemo kako da izmenite početak i kraj redova, konektora, strelica i drugih vrsta linijskih objekata u PowerPoint-u. Hajde prvo da ubacimo (Insert) liniju.

Kliknimo desnim tasterom miša na nju i odaberimo Format Shape. Nas zanimaju naredbe koje nalaze se u donjem delu odeljka Line Style, konkretno Arrow Settings (podešavanja strelice).

Kada kliknemo na Begin Arrow type, možemo izabrati oblik koji ćemo imati na početku linije. Postoje razne opcije. Izabraćemo jednu od njih, recimo dijamantska strelica.

Možemo videti da je početak linije u obliku dijamantske strelice.

Na isti način možemo izabrati šta želimo da se nalazi na kraju linije. Ponovićemo postupak, samo što ćemo sada odabrati opciju za kraj linije. Izaberimo npr. krug.

Postoji opcija kojom možemo prilagoditi veličinu oblika na početku i kraju linije. Ponovićemo postupak samo što ćemo sada kliknuti na Begin Arrow size i tu podesiti veličinu dijamantske strelice na početku linije. Izabraćemo najveću veličinu. Takođe, veličinu kruga koji se nalazi na kraju linije ćemo podesiti da ima najveću veličinu.


Nije teško, zar ne?