Sekcije kursa

Uvod

Uvod u baze podataka

Baze se nalaze svuda oko nas. Kad se logujemo u svoj bankarski račun podaci koji se prikazuju na formi su podaci koji su prethodno bili smešteni u neku bazu i učitani iz nje; kada popunjavamo neki online upitnik podaci koje unosimo se skladište u neku bazu. Svaka pretraga koju vršimo na internetu takođe se čuva u nekoj bazi. U pozadini svega su baze podataka.

Zamislite da ste u prodavnici. Šta se dešava kad dođete na kasu? Artikal koji kupujete se skenira, učita se njegov bar kod, onda se vrši upit nad bazom, dobijaju se informacija o ceni proizvoda, aktuelnim popustima i cena se prikaže. Nakon obavljanja kupovine ako imamo neku lojaliti karticu dajemo je na očitavanje. Podaci sa kartice se očitavaju, u bazu se upisuju šifre artikala koje smo kupili, datum kad smo kupili i razni drugi podaci.

Kako možemo da definišemo baze podataka? Neformalno rečeno, možemo reći da se relacione baze podataka koriste za čuvanje podataka i relacija između njih, s ciljem da podaci budu lako dostupni, da se lako koriste i da se njima lako manipuliše. Da malo objasnimo definiciju: u bazi se čuvaju podaci (to je prilično jasno), ali se čuvaju i relacije – to bi značilo da prilikom kupovine određenih artikala naši podaci će biti u relaciji sa nekim artiklima (koje smo kupili) i ta relacija se čuva. Da su lako dostupni i da se lako koriste može se videti iz brzine kojom se cena artikla iščitava iz baze.

Postoji puno sistema za upravljanje bazama podataka, kao što su SQL server, Oracle, MySQL, Access… Ključna stvar u ovim pomenutim bazama podataka su relacije. Upravo relacije čine unos podataka, njihovu analizu bržim, jednostavnijim i tačnijim. Štedi nam i vreme jer se podaci unose jednom, nisu redundantni (to znači da se isti podaci ne nalaze na više mesta). Kada kupimo šećer ne pravi se novi artikal šećer koji se dodaje u bazu već se napravi relacija između postojećeg šećera i podataka kojim smo mi predstavljeni. Sve ovo smanjuje mogućnost da dođe do greške.

Na ovom kursu se proučava SQL server koji predstavlja jedan od najpoznatijih i najmoćnijih sistema za upravljanje relacionim bazama podataka.