Sekcije kursa

Uvod

SQL Server 2019 Express – instalacija

U ovoj lekciji ćemo pokazati kako možete najlakše da instalirate Microsoft-ov SQL Server. Instaliraćemo Express verziju koju možete besplatno da koristite.

Sledi prikaz instalacije za operativni sistem Windows.

Sa linka: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads skinuti SQL Server 2019 Express ediciju.

Pokrenuti instalacioni fajl SQL2019-SSEI-Expr.exe. Tokom instalacije biće neophodno više puta restartovati računar.

Da bismo komunicirali sa SQL serverom, potrebno je instalirati SQL Management Studio (SSMS) koji je dostupan na linku: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15

Pokrenuti fajl: SSMS-Setup-ENU.exe. Kad god traži restart, restartujte računar.

Nakon instalacije, pokrenite fajl Microsoft SQL Server Management Studio 18. Možemo izabrati windows autentifikaciju i izabrati Connect.

Nakon toga otvoriće se okruženje kao na slici ispod:

Kompletan postupak instalacije objašnjen je videu ispod.