Sekcije kursa

Uvod

Startovanje SQL Servera

U okviru ove lekcije ćemo se kratko upoznati sa okruženjem.

Kada pokrenemo SQL Server Management Studio, pojavljuje se prozor za uspostavljanje konekcije sa serverom:

Potrebno je da izaberemo tip i ime servera na koji želimo da se prijavimo.

Kada je u pitanju opcija Authentication, biramo Windows Authentication, i zatim se konektujemo klikom na dugme Connect.

Pošto uspostavimo vezu sa serverom, pojaviće se program SQL Server Management Studio, koji ćemo koristiti sve vreme u našem radu. Kreiraćemo bazu podataka, pravićemo tabele, postavljaćemo upite, itd…

Sa leve strane ekrana programa SQL Server Management Studia, nalazi se Object Explorer. On prikazuje objekte na serveru u obliku hijerarhijskog stabla. On nam omogućava da lako pronađemo određenu bazu podataka, tabelu, kolonu…