Have a question?
Poruka je poslata Zatvori

Excel Pivot Table MasterClass

Instructor
Ana Uzelac
254 students enrolled
5
1 recenzija
  • Opis
  • Sadržaj
  • FAQ
  • Recenzije
PivotTableMasterclass

Opis kursa

Excel je program iz Microsoft Office paketa, omogućava rad sa podacima, prikaz podataka, njihovu analizu i obradu, kao i grafičko predstavljanje. Excel je koristan i u slučaju tabela sa malo podataka, ali pun potencijal naročito pokazuje u radu sa velikim količinama podataka.

Dobro poznavanje Excel-a Vam može pomoći u donošenju poslovnih odluka, ali i efikasnom obavljanju svakodnevnih poslova u kancelariji, bez obzira da li ste menadžer, knjigovođa, službenik u osiguranju ili poslovni administrator.

Jedna od najkorisnijih Excel-ovih alatki su Pivot tabele. Pomoću njih je omogućeno dinamičko pravljenje raznih izveštaja i grafikona. Iako nisu teške, najčešće ni višegodišnji korisnici Excela ne znaju da ih koriste. Na ovom masterclass-u ćete za vrlo kratko vreme naučiti da ih koristite.

Cilj kursa

Posle ovog kursa ćete naučiti da koristite najkorisniju alatku koju Excel može da ponudi.   

Kome je namenjen kurs?

Kurs Pivot tabele Masterclass je namenjen polaznicima, koji žele da unaprede svoje  poslovne veštine, ali i da postanu efikasniji u svakodnevnom životu.  Namenjen je onima koji imaju neko elementarno znanje Excela, ali žele da ga prošire savladavanjem Pivot tabela čije znanje će doprineti njihovoj efikasnosti i efektivnosti u radu.

Trajanje kursa

Ovaj kurs obuhvata 10 video lekcija kojima polaznici mogu pristupiti kada god to njima odgovara! Radi provere znanje u kursu imamo jedan završni zadatak. Po kupovini, polazniku je kurs dostupan 6 meseci.

Vreme potrebno da se savlada kurs: 3h

Autor kursa

Autor kursa je dr Ana Uzelac. Ana Uzelac je diplomirani matematičar, a doktorirala je na Fakultetu organizacionih nauka, ima preko 20 godina radnog iskustva. Zaposlena je i kao docent na Saobraćajnom fakultetu gde drži predmete iz uže naučne oblasti “Informatika”.

Neophodni preduslovi

Da bi korisnik pratio kurs, neophodno je da ima:

  • Računar sa pristupom internetu.
  • Osnovno znanje rada na računaru.
  • Microsoft Excel – osnovni nivo znanja.
  • Kurs je napravljen u verziji Microsoft Excel 2016, ali se za pohađanje kursa može koristiti bilo koja verzija Excela od 2007 i kasnije, ali su moguće odstupanja u korisničkom interfejsu, naročito kod verzije 2007.
  • Računar sa operativnim sistemom Windows.
Course materials
Fajl za kurs 29 kb Download
Da li je potrebno predznanje za pohađanje ovog kursa?
Da, potrebno je da imate početni nivo znanja Excel-a, odnosno da ste prešli gradivo našeg kursa Excel - osnovni nivo.
5
1 recenzija
Zvezdica 5
1
Zvezdica 4
0
Zvezdica 3
0
Zvezdica 2
0
Zvezdica 1
0