Java

Opis kursa

Java je danas jedan od najzastupljenijih programskih jezika i Java programeri su možda i najtraženiji na tržištu rada. To je zbog toga što je Java programski jezik sa više namena i to na svim popularnim platformama. Javu možemo koristiti za pisanje aplikacija za Windows, za kreiranje web aplikacija, ali i za kreiranje aplikacija za Android telefone. Bitno je pomenuti i da je Java od samog početka predviđena za rad preko Interneta, a to je danas jako bitno. Zaključak je da je Java svakako pravi izbor. Pred nama je upoznavanje sa Javom, radnim okruženjem, a nakon toga krećemo u učenje programiranja i pisanje prvih programa.

Cilj kursa

Cilj kursa jeste da polaznik, kroz početne primere i postepeno nadograđivanje svog znanja, do kraja kursa bude u stanju da napiše svoj prvi pravi program koji ima i korisnički interfejs.

Do kraja kursa, polaznik će naučiti osnovne karakteristike Java programskog jezika, njegovu sintaksu, objektno-orijentisan način programiranja i osnovne elemente korisničkog interfejsa u Javi.

Kome je namenjen kurs?

Kurs je namenjen početnicima koji imaju želju da nauče da programiraju korišćenjem programskog jezika Java, kao i onima koji imaju osnovna znanja o programiranju, ali žele da se usavrše i steknu neke nove veštine.

Trajanje kursa

Kurs obuhvata 26 lekcija kojima polaznici mogu pristupiti kada god to njima odgovara! Kurs je dostupan 6 meseci od datuma kupovine.

Autor kursa

Autor kursa je Marko Lukić, master informatičar.

Neophodni preduslovi

  • Instaliran JDK i NetBeans
  • Osnovno poznavanje rada na računaru

 

1
Uvod u Javu
20 minuta

U ovoj lekciji ćete saznati neke osnovne informacije o Javi.

2
Razvijanje i istorijat
20 minuta

U ovoj lekciji ćete saznati kako se Java razvijala kroz istoriju.

3
Funkcionalnost Jave
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo reći par reči o funkcionalnosti Jave.

4
Kviz 1 – Java
5 pitanja
5
Odnos jave sa drugim programskim jezicima
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo se baviti vezom između Jave i drugih programskih jezika.

6
Radno okruženje i instalacija
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo naučiti više o radnom okruženju i instalaciji Jave.

7
Kviz 2 – Java
5 pitanja
8
Prvi projekat i pokretanje
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo se baviti prvim projektom.

9
Sintaksa Java programskog jezika
15 minuta

U ovoj lekciji ćemo naučiti šta je sintaksa programskog jezika, tj. Jave.

10
Linije i blokovi koda
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su linije i blokovi koda.

11
Kviz 3 – Java
3 pitanja
12
Identifikatori u Javi
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su to identifikatori.

13
Komentari u Javi
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su to komentari i čemu služe.

14
Tipovi podataka i promenljive
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti koji tipovi podataka postoje i šta su promenljive.

15
Kviz 4 – Java
5 pitanja
16
Operatori u Javi
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su operatori i čemu služe.

17
Kviz 5 – Java
5 pitanja
18
Naredbe kontrole toka
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su i čemu služe naredbe kontrole toka.

19
Domaći zadatak 1 – Java
20
Petlje u Javi
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su petlje i čemu služe.

21
Nizovi u Javi
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su to nizovi i čemu služe.

22
Kviz 6 – Java
5 pitanja
23
Funkcije u Javi
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su funkcije.

24
Domaći zadatak 2 – Java
25
Objektno-orijentisano programiranje u Javi
10 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta je objektno-orijentisano programiranje.

26
Klase i objekti – OOP
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su klase, a šta objekti.

27
Atributi i enkapsulacija
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su atributi i enkapsulacija.

28
Metode i konstruktori
50 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti više o metodama i konstruktorima.

29
Kviz 7 – Java
5 pitanja
30
Nasleđivanje i polimorfizam
60 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su nasleđivanje i polimorfizam.

31
Domaći zadatak 3 – Java
32
Grafički korisnički interfejs
10 minuta

U ovoj lekciji ćete se upoznati sa grafičkim korisničkim interfejsom.

33
Kreiranje prozora
40 minuta

U ovoj lekciji ćemo se baviti kreiranjem prozora.

34
Osnovni elementi grafičkog interfejsa
30 minuta

U ovoj lekciji ćete se upoznati sa osnovnim elementima grafičkog interfejsa.

35
Dodavanje funkcionalnosti GUI elementima
40 minuta

U ovoj lekciji ćete učiti o dodavanju funkcionalnosti GUI elementima.

36
Završni projekat
60 minuta

U ovoj lekciji ćemo zajedno uraditi završni projekat.

37
Završni zadatak – Java
Da, za ovaj kurs nije potrebno predznanje.
Webinar o Javi biće održan 15.12. 2021.godine.

Dodajte prvi recenziju.

Molimo Vas da se ulogujete da biste ostavili recenziju.
Dodaj u listu želja
Kupite kurs
Prijavljeno: 59 studenata
Potrebno izdvojiti: 12h
Lekcije: 26
Nivo: Početni

Arhiva

Radno vreme

Ponedeljak 12.00 pm - 6.00 pm
Utorak 12.00 pm - 6.00 pm
Sreca 12.00 pm - 6.00 pm
Četvrtak 12.00 pm - 6.00 pm
Petak 12.00 pm - 6.00 pm
Subota 12.00 pm - 6.00 pm
Nedelja Zatvoreno