Razvijanje i istorijat

Ako ste ikada potražili na Google-u šta je Java i kakav je to programski jezik, sigurno ste naišli na mnogo opisnih prideva koji uz ime Java idu. Mogli ste pročitati da je Java multiplatformski, objeknto-orijentisani, C-oliki, višenitni, struktuirani, distrubuirani, interpretirani, prenosivi, dinamični programski jezik visokog nivoa. Pa šta je onda od ovoga tačno? Zapravo sve. Mogla bi se Java opisati još i rečima sigurni, jednostavni, robusni, neutralni itd. Da bismo u potpunosti razumeli sve ovo, moramo ukratko objasniti istorijat i razvoj Jave, kao i način na koji Java funkcioniše. Ovo ćemo razmatrati u sledećih par lekcija.

Java programski jezik nastao je prvo kao zajednički projekat Oak (hrast) inžinjera kompanije Sun sa namenom da služi za programiranje malih kućnih aparata. Kasnije je ime promenjeno u Java, a prva zvanična verzija objavljena je 1995. godine. U samom startu, jezik je zamišljen tako da bude nezavisan od platforme na kojoj se izvršavan i ta ga karakteristika prati do dana današnjeg. Odatle i dolazi ono da je Java multiplatformski programski jezik. To znači da se Java izvršava na svim danas popularnim platformama (MAC, IPhone, PC, Android). Takođe je od starta Java dizajnirana kao jezik koji koristi koncept klasa iz objektno-orijentisane paradigme programiranja. Više o ovim osobinama biće objašnjeno u odgovarajućim poglavljima ovog kursa. Kako bi programerima bilo što lakše da se na novi programski jezik naviknu, Java ja dizajnirana sa sintaksom koja veoma podseća na programske jezike C i C++, zato kažemo da je Java C-oliki programski jezik. Java 1994. godine menja svoju orijentaciju ka internetu i vrlo brzo nakon objavljivanja prve verzije svi poznati interntet pretraživači ugradili su mogućnost pokretanja Java apleta na web stranicama, što je doprinelo popularnosti Jave. Razvojem tržišta pametnih mobilnih telefona, Java dobija novu platformu i njena je upotreba danas najzastupljenija od pojave ovog programskog jezika.