Uvod u PowerPoint

U prvom odeljku ovog kursa, proći ćemo kroz neke od osnovnih pojmova u PowerPoint-u. Naučićemo kako da strukturiramo PowerPoint slajdove, ubacimo objekte, oblikujemo i formiramo oblike, koristimo prečice na tastaturi, dugmad na traci sa alatkama za brzi pristup, radimo sa Slide Master-om i primenimo u praksi mnoge druge neophodne alate koji bi nam omogućili da izgradimo solidnu osnovu za sledeće faze ovog kursa.