Literatura

Navođenje literature

Preuzmite i otvorite dokument pod nazivom Literatura, natpisi i indeks pojmova i spremite se za rad!

Pisani dokumenti poput stručnih radova, diplomskih i raznih poslovnih izveštaja često podrazumevaju i određene celine za koje možemo reći da nisu baš omiljene među onima od kojih se očekuju 😊. U te celine ubrajaju se: navođenje literature, kreiranje spiskova slika i tabela i navođenje ključnih reči. Ovaj proces i nije naročito zahtevan kada su u pitanju kraći dokumenti, ali kada je reč o opširnijim, može vam oduzeti dosta vremena. Word nam i za to nudi rešenje! U okviru kartice References dostupne su opcije za automatsko kreiranje navedenih stavki koje nam osim uštede vremena i preciznosti, omogućava i kreiranje profesionalnijeg dokumenta. O čemu je reč, videćete u sledećim poglavljima.

Otvorite karticu References. U okviru sekcije Citations & Bibliography kliknite na opciju Manage Sources. Ova opcija će nam omogućiti da unesemo izvore informacija koje ćemo navoditi u dokumentu. Klikom na nju otvara se novi prozor:


Da smo ranije uneli izvore, videli bismo ih u ovom prozoru. Pošto ih još uvek nemamo, kliknućemo na dugme New i otvoriće se drugi prozor:


Type of Source se odnosi na tip izvora informacija koje koristimo i može se menjati klikom na odgovarajuću strelicu. Pritom se otvara padajući meni u kojem možete izabrati neku od ponuđenih mogućnosti: knjigu, novinski članak, web sajt, pa čak i film ili intervju. Nakon toga, potrebno je uneti informacije poput imena autora, naziva stranice, sajta, adrese i slično. Podaci za naš prvi izvor izgledaju ovako:


U levom donjem uglu, primetićete Tag name. Program sam formira Tag na osnovu prva tri slova imena autora i poslednje dve cifre godine. Kada kliknemo OK, videćemo da se u prethodnom prozoru pojavio naš izvor.


Kliknućemo na New i dodati još jedan izvor. Ovog puta koristićemo knjigu, pa će prozor sa podacima izgledati ovako:


Primetićete da se pojedini podaci razlikuju u zavisnosti od odabranog tipa izvora. Tag name se ipak formira na isti način. Kliknućemo OK i zatvoriti prozore.

Sada možemo u dokumentu upotrebiti izvore koje smo dodali. Potrebno je da postavimo kursor miša na kraj teksta plave boje. Nakon toga u kartici References, u sekciji Citations & Bibliography pritisnućemo Insert Citation. Otvoriće se padajući meni u kojem ćemo izabrati Uzelac, Ana.


Na kraju teksta, u zagradama pojaviće se prezime autora i godina. Boju možete promeniti.


Na isti način, potrebno je navesti drugi izvor na kraju teksta narandžaste boje.


Sledeći korak podrazumeva izradu spiska koji će sadržati izvore pomenute u radu. Sada ćemo videti kako je moguće napraviti automatski spisak literature.

Literatura se obično navodi na kraju rada, tako da postavite pokazivač miša na početak poslednje stranice. Kliknite na Bibliography i odaberite neki od postojećih šablona iz padajućeg menija ili opciju Insert Bibliography.


Mi smo odabrali prvi šablon i naša literatura izgleda ovako:


Natpis Bibliography možete zameniti, odnosno upisati drugi naslov. Ako kliknete bilo gde u okviru ovog spiska, primetićete da se pojavljuje opcija Update Citations and Bibliography, koja funkcioniše na sličan način kao opcija Update kod automatskog sadržaja.

Način navođenja izvora na kraju i u samom dokumentu, može se izmeniti klikom na strelicu pored opcije Style (sekcija Citations & Bibliography) i odabirom nekog od ponuđenih stilova. Isprobajte ih kako biste uvideli razlike među njima. Koji stil ćete koristiti, zavisi od vrste
rada i oblasti kojoj pripada. Često se uz smernice koje se odnose na izradu rada dobijaju i uputstva koja se odnose na stil navođenja literature.

Literatura, natpisi i indeks pojmova

File size: 180 kb