Sadržaj
Kurs: Microsoft Word - srednji nivo
Ulogujte se
Text lesson

Insertovanje slika i promena njihove veličine

Za potrebe narednih lekcija možete koristiti dokument pod nazivom Rad sa slikama. Pored toga, potrebno je da imate i jednu sliku sačuvanu na računaru, koju ćete upotrebiti za rad.

Slike u velikoj meri mogu unaprediti vaš rad, i to ne samo u estetskom smislu. One istovremeno mogu biti i dopuna postojećeg sadržaja i doprineti boljem razumevanju teksta. Zbog toga ćemo ovu lekciju posvetiti dodavanju slika i dostupnim opcijama koje se odnose na način njihovog prikaza.

Prvi korak u dodavanju slike, podrazumeva određivanje mesta za insertovanje. Jednostavno odredimo na koje mesto u tekstu želimo da dodamo sliku i kliknemo levim tasterom miša. Nakon toga otvaramo karticu Insert. Raspored opcija u ovoj kartici se može razlikovati u zavisnosti od verzije programa.

U verziji 2019 sadržaj Insert kartice izgleda ovako:

U toku ove lekcije, pažnju ćemo posvetiti sekciji Illustrations. Tu se nalaze različiti elementi koje možemo dodati dokumentu. Ako kliknemo na opciju Pictures, pojaviće se meni sa mogućnostima: This Device i Online Pictures. This Device koristimo ako želimo da dodamo sliku koju imamo sačuvanu na računaru. Kada kliknemo na ovu opciju, otvara se prozor koji nam omogućava pretragu po memoriji računara. Kada pronađemo željenu sliku, potrebno je da prvo kliknemo na nju, a zatim i na dugme Insert u donjem desnom uglu prozora.

 

Kada to uradimo, slika će se pojaviti na mestu gde smo pre toga postavili pokazivač miša.

Trenutni izgled dokumenta će zavisiti od mesta gde ste insertovali sliku i od njene veličine. Kada kliknete na sliku, primetićete postojanje „okvira“ oko nje. Na ivicama i u uglovima tog okvira nalaze se mali kružići (crvene strelice na slici ispod pokazuju na njih).

Kada postavite pokazivač miša na bilo koji od tih kružića, dobiće izgled kao na slici iznad (pokazivač miša je obeležen crvenim krugom). U tom trenutku, dovoljno je da držite pritisnut levi taster i povlačite miš u željenom smeru u zavisnosti od toga da li želite da smanjite ili povećate sliku. Ako menjate veličinu upotrebom kružića koji se nalaze u uglovima okvira, širina i visina slike će zadržati svoj odnos, to jest menjaće se proporcionalno. Ako menjate veličinu upotrebom kružića na gornjoj i donjoj strani, menjate samo visinu slike, dok upotrebom kružića na desnoj i levoj strani utičete samo na širinu slike.

Znak koji je obeležen crvenim kvadratom na slici iznad, koristi se za rotiranje slike. Kada postavite pokazivač miša na njega, držite pritisnut levi taster i pokretanjem miša možete da rotirate sliku.

 

 

Lesson materials

Rad sa slikama 13 kb Download