Sadržaj
Kurs: Microsoft Word - srednji nivo
Ulogujte se
Text lesson

Opcije za uređivanje slike

Kada selektujete sliku (kliknete na nju) primetićete da se u meniju pojavila još jedna kartica pod imenom Picture Tools – Format.


Unutar nje dostupne su razne mogućnosti za kontrolu izgleda i načina prikaza slike. U prvoj sekciji pod imenom Adjust nalaze se opcije namenjene editovanju same slike i dodavanju efekata. U sekciji Picture Styles smešteni su formirani priseti (sa podešenim okvirima i senkama) od kojih neki stvaraju i 3d efekat. Ako ne želite da koristite prisete, program vam pruža mogućnost da sami odaberete okvir koji želite da dodate slici primenom opcije Picture Border. Pomoću opcije Picture Effects slici možete dodati efekte poput senki, refleksije i 3d rotacije.

U sekciji Arrange nalaze se opcije Position i Wrap Text koje se koriste za podešavanje odnosa slike i teksta oko nje. Poziciju slike možete menjati i tako što kliknete na nju, držite pritisnut levi taster i prevučete je do željene pozicije. Ikonicu za opciju Wrap Text možete primetiti i u samom dokumentu.


Kada selektujete sliku, ona se pojavljuje pored slike, pa ovim podešavanjima možete pristupiti i na taj način.

U sekciji Size, pored parametara za podešavanje veličine nalazi se i ikonica koja se koristi za kropovanje slike (Crop). Ovu opciju možete primeniti tako što selektujete sliku i kliknete na ikonicu Crop. U uglovima i na ivicama slike će se pojaviti novi znaci crne boje (strelice na slici ispod pokazuju na njih).


Ako postavite pokazivač miša na neki od ovih simbola, dovoljno je da držite levi taster pritisnut i vučete miš u željenom smeru. Kada ste odredili deo slike koji želite da sačuvate, potrebno je da pustite levi taster miša. Odabrani deo će ostati nepromenjen, dok će deo namenjen „uklanjanu“ postati siv, kao na slici ispod.


Nakon toga, potrebno je da kliknete levim tasterom miša bilo gde van slike i to je to! Uspešno ste kropovali svoju sliku.

Mi smo ukratko opisali neke od najzanimljivijih opcija, a na vama je da ih isprobate. Na sledećim slikama možete videti kako smo mi na različite načine uklapali sliku i tekst i igrali se sa izgledom slike.