Have a question?
Poruka je poslata Zatvori

PowerPoint - napredni nivo

Instructor
Ana Uzelac
28 students enrolled
0
0 recenzije
  • Opis
  • Sadržaj
  • FAQ
  • Recenzije
power-point-advanced-1919x1079

Opis kursa

Microsoft PowerPoint je program koji je veoma važan, kako u poslovnom svetu, tako i u svakodnevnom životu. Koristi se kako bi se predstavile ideje i podelile razne vrste informacija pomoću prezentacija. Na taj način možete najslikovitije da prikažete ono što ste zamislili. Pored Microsoft Office Word-a i Excel-a, najkorišćeniji je deo Office paketa. Danas se poznavanje rada u PowerPoint-u podrazumeva i često je jedna od stavki koja se zahteva u biografiji prilikom konkurisanja za posao.

Na ovom kursu ćete naučiti kako da, primenjujući jednostavna pravila i principe, postignete da Vaša prezentacija izgleda profesionalno i uredno, kao i da koristite grafikone kako biste na najbolji način prikazali željene informacije. Na ovom kursu će pažnja biti posvećena detaljima koji će Vašu prezentaciju učiniti jedinstvenom i obezbediti da privuče i zadrži pažnju publike kojoj je namenjena.

Cilj kursa

Cilj kursa je da objasni načine prikazivanja informacija grafički, korišćenjem raznih vrsta grafikona, kao i da objasni koji sve elementi i informacije treba da se nađu na prezentaciji kako biste zainteresovanim licima pružili potrebne informacije o svojoj ideji ili o nekom preduzeću. Takođe, bitan je i način unošenja informacija i izgled prezentacije, tako da će deo kursa biti posvećen tome.

Nakon završenog kursa, polaznik će znati da grafički prikaže informacije koje želi koristeći stubiće, pita grafikon i linijski dijagram, kao i da postavi vodeni žig.  Takođe, naučiće čime treba da se vodi kako bi postigao da prezentacija izgleda profesionalno, kao i kako da popuni slajd i rasporedi elemente na njemu. Polaznik će naučiti kako da bude dosledan prilikom kreiranja svoje prezentacije, vodeći računa o detaljima, kao i kako da zaštiti svoj dokument. Nakon završenog poslednjeg kursa iz oblasti PowerPoint-a, polaznik će biti u stanju da svoje ideje predstavi na najbolji način i da privuče pažnju na sebe i svoje kvalitete, kao i da prilikom kreiranja profila preduzeća obuhvati sve bitne aspekte njegovog poslovanja. Takođe, poboljšaće komunikaciju sa nadređenima i kolektivom i olakšati sebi prenošenje informacija, kao i obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Ko je autor kursa?

Ovaj kurs je u vlasništu Edukativnog centra Procoding.

Trajanje kursa

Kurs obuhvata 21 lekciju, četiri kviza za proveru znanja i završni zadatak kojima polaznici mogu pristupiti kada god to njima odgovara! Po kupovini, kurs je dostupan 6 meseci.

Kome je namenjen kurs?

Namenjen je polaznicima koji su već upoznati sa korišćenjem PowerPoint-a, ali bi želeli da to znanje podignu na viši nivo kako bi im obavljanje aktivnosti koje zahtevaju znanje PowerPoint-a bilo brže i efikasnije.

Neophodni preduslovi

Za pohađanje ovog kursa potrebno je:

  • Osnovno poznavanje rada na računaru
  • Predznanje iz PowerPoint-a
  • Instaliran PowerPoint, verzija: 2007, 2013, 2016 ili 2019

 

Da li je potrebno predznanje za pohađanje ovog kursa?
Da, predznanje je potrebno.
Koja verzija PowerPoint-a je korišćena tokom ovog kursa?
Korišćena je verzija iz 2016. godine.