Grafikoni

Uvod u napredni PowerPoint

Ponekad je potrebno određene podatke kojima raspoložemo u tabelama predstaviti tako da budu vizuelno primamljiviji onome kome je prezentacija namenjena. Na primer, kako se prodaja kretala po mesecima u određenoj godini, odnos proizvedenih i prodatih automobila tokom godina, struktura zaposlenih u određenom preduzeću, učešće prodaje određenih modela automobila u ukupnoj prodaji tog brenda  (npr.Audija) itd.

Da bismo to predstavili u našoj prezentaciji, potrebno je da u Excel-u kreiramo tabelu sa podacima, a zatim, koristeći te podatke, napravimo grafik tj. dijagram. Bitno je napomenuti da će se prilikom svake promene vrednosti u tabeli, promeniti i izgled dijagrama kako bi se prilagodio novim vrednostima.

Dijagrami su jako korisni jer slušaocu omogućavaju da vizuelno isprati ono što je predstavljeno brojevima i donese zaključke na osnovu toga. Na primer, na osnovu dijagrama će lako zaključiti da je prodaja u 2018. godini bila tri puta manja nego u 2019. jer će stubić za 2019.godinu biti tri puta veći.

Hajde sada da naučimo kako da kreiramo grafikone koje ćemo prebaciti u PowerPoint za potrebe naše prezentacije.