Tipovi podataka

Torke i rečnici – primeri

Za sledeći zadatak preporučujemo da otvorite novi fajl u IDLEu. Takođe je potrebno importovati math biblioteku komandom “import math” na samom početku programa.

import math

Zadatak: Napisati program koji će izračunavati rastojanje između dva mesta. Na početku zadatka, korisnik mora da unese podatke za najmanje dva mesta (ime mesta, geografsku širinu i dužinu). Kada unese podatke, treba da izabere za koja dva mesta želi da izračuna rastojanje. Kada ih izabere, prikazati rastojanje između dva mesta. Formule koje ćemo koristiti u zadatku:

Prvo pišemo funkciju koja od korisnika pita koliko lokacija želi da navede. U ovoj funkciji proveravamo i da li je korisnik uneo odgovarajući tip vrednosti (ceo broj).

Nakon toga, pišemo funkciju koja od korisnika traži da unese podatke o lokacijama i te podatke unosimo u rečnik. U ovom primeru, imaćemo rečnik u rečniku, gde će naziv lokacije biti ključ, a geografska širina i dužina vrednosti.

Sada pišemo funkciju koja zahteva da korisnik izabere dve lokacije, tako što će uneti njihove nazive. Na osnovu toga računa njihovu udaljenost. Ovde proveravamo da li je korisnik uneo naziv lokacije koja se nalazi u rečniku. Dalje je potrebno petvoriti vrednosti geografske širine i dužine iz stepena u radijane, što radimo preko već postojećih funkcija iz math biblioteke.

Na kraju, potrebno je samo da pozovemo ove tri funkcije i dobićemo željeni rezultat.

Naš program na kraju ovako radi:

Fajl koji predstavlja rešenje ovog zadatka možete naći ispod ove lekcije.

Rešenje zadatka

File size: 1 kb