Python za decu

Opis kursa

Ovaj kurs predstavlja početak u učenju programiranja. Prikazani su osnovni principi programiranja na primeru programskog jezika Python. Primeri koji su prikazani služe da se deca upoznaju sa logikom koja se koristi i u ostalim programskim jezicima. Kurs se sastoji od preko 20 rešenih zadataka i isto toliko nerešenih zadataka.

Cilj kursa

Cilj kursa je sticanje osnovne informatičke pismenosti i usvajanje osnovnih principa i metoda veštine programiranja. Kurs daje odličnu osnovu za učenje algoritamskog mišljenja.

  • Po završetku kursa, svaki polaznik će biti sposoban da objasni kako možemo da “nateramo” računar da radi ono što mi želimo.
  • Polaznik bi trebalo da može da razlikuje osnovne pojmove programiranja: algoritam, program, prevodilac, sintaksu, semantiku.
  • Polaznik će naučiti da razlikuje osnovne konstrukcije programskog jezika.
  • Očekuje se da polaznik savlada i da bude u mogućnosti da realizuje sve faze procesa programiranja koristeći programski jezik Python.
  • Polaznik će se upoznati sa tipovima podataka i operatorima u Python-u.
  • Polaznik će naučiti da radi sa tekstualnim podacima i upoznaće nekoliko osnovnih funkcija za rad s njima.
  • Polaznik će naučiti kako da kontroliše tok izvršavanja programa.

Kome je namenjen kurs?

Kurs Uvod u programiranje je namenjen mlađem uzrastu – osnovcima i srednjoškolcima koji žele da shvate osnovne principe programiranja. Kurs je napisan jednostavnim jezikom lakim za razumevanje. Namenjen je prvenstveno potpunim početnicima i ne zahteva predznanje. Namenjen je i onima koji imaju neko elementarno znanje, ali žele da ga utvrde i prošire. Kreće se od elementarnih primera i postupno se dolazi do složenijih. Na ovom kursu će polaznici moći da steknu osnovne veštine koje su neophodne za dalje učenje bilo kog programskog jezika. Objašnjenja su detaljna tako da ih i potpuni početnici, bilo osnovci bilo srednjoškolci, mogu razumeti.

Ko je autor kursa?

Autor kursa je dr Ana Uzelac, docent na Saobraćajnom fakultetu gde je angažovana na užoj naučnoj oblasti Informatika. Ana Uzelac se bavi edukacijom iz oblasti programiranja preko 20 godina, a ima i preko 10 godina iskustva na praktičnim projektima. Koautor kursa je Nikola Đorđević, apsolvent na Saobraćajnom fakultetu i Anđela Vasilevska, dipl. inf. koja u Edukativnom centru Procoding drži kurseve Python-a za učenike.

Neophodni preduslovi

Da bi korisnik pratio kurs neophodno je da:

  • Poseduje računar sa pristupom internetu
  • Ima osnovno znanje rada na računaru
  • Računar mora da ima bar 2 GB RAM memorije i 5 GB prostora na disku

 

Uvod u programiranje

1
Uvod u Python za decu
15 minuta
2
Programski jezici
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su programski jezici.

3
Uvod u Python – kviz
3 pitanja

Algoritmi

1
Zapis algoritama
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako se zapisuju algoritmi.

2
Primeri algoritama
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo detaljnije analizirati algoritam

3
Algoritam – domaći

Uvod u Python

1
Šta je Python?
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta je Python.

2
Python – instalacija
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti da instalirate Pajton.

Operatori i tipovi podataka

1
Operatori i tipovi podataka u Python-u (1.deo)
50 minuta

U ovoj lekciji ćemo se baviti operatorima i naučiti koje vrste podataka postoje.

2
Domaći – Operatori i tipovi podataka 1.deo
3
Tipovi podataka i operatori (2.deo)
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo nastaviti da obrađujemo operatore i tipove podataka.

4
O Pajtonu – kviz
3 pitanja

Datoteke i folderi

1
Datoteke i folderi
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta je razlika između datoteka i foldera.

2
Domaći zadatak – datoteke i folderi

Promenljive i komentari

1
Promenljive
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su promenljive.

2
Domaći zadatak – promenljive
3
Komentari u Pythonu
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su komentari.

4
Domaći zadatak – komentari

Input. Print. Import

1
Funkcije Input() i Print()
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su funkcije Input() i Print().

2
Domaći zadatak – input i print
3
Input i print – složeniji zadaci
60 minuta

U ovoj lekciji ćemo raditi složenije zadatke iz oblasti Input i Print.

4
Domaći (složeniji zadaci) – input i print
5
Naredba Import
20 minuta

U ovoj lekciji ćete se upoznati sa naredbom Import.

6
Domaći zadatak – naredba import

Rad sa stringovima

1
Funkcija len()
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako funkcioniše funkcija len().

2
Domaći zadatak – funkcija len()
3
Metode strip(), lstrip() i rstrip()
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo na primeru demontstiriati metode strip(), lstrip() i rstrip().


4
Metode isupper(), islower(), upper(), lower() (Lekcija)
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo detaljnije objasniti Metode isupper(), islower(), upper(), lower().

5
Metoda find()
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo se detaljnije pozabaviti metodom find().

6
Zadaci sa stringovima
60 minuta

U ovoj reakciji ćemo raditi zadatke sa stringovima.

7
Deo 5 – kviz
2 pitanja
8
Domaći zadatak – stringovi

Operatori nastavak

1
Operatori poređenja
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su operatori poređenja i koje vrste operatora poređenja postoje.

2
Logički operatori
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su logički indikatori i koje vrste indikatora postoje.

Kontrola toka izvršavanja programa

1
Naredbe if i if/else
40 minuta

U ovoj lekciji ćete se detaljnije upoznati sa naredbama if i if/else.

2
Domaći zadatak – if i if/else
3
Naredbe if, elif i else
40 minuta

U ovoj lekciji ćete se upoznati sa naredbama if, elif i else.

4
Domaći zadatak – if, elif i else

Završni zadatak

1
Završni zadatak – Python osnovni za decu
Ne, za pohađanje ovog kursa predznanje nije potrebno.
Ovaj kurs mogu pohađati deca viših razreda osnovne škole, kao i srednjoškolci koji žele da nauče osnove ili da nadograde svoje znanje iz Pajtona.
Dobićeš uputstvo i smernice za rešavanje.
Naravno, dodatni časovi se dodatno plaćaju, nisu uključeni u cenu kursa.

Dodajte prvi recenziju.

Molimo Vas da se ulogujete da biste ostavili recenziju.
Dodaj u listu želja
Kupite kurs
Prijavljeno: 40 studenata
Potrebno izdvojiti: 13h
Lekcije: 23
Nivo: Početni

Arhiva

Radno vreme

Ponedeljak 12.00 pm - 6.00 pm
Utorak 12.00 pm - 6.00 pm
Sreca 12.00 pm - 6.00 pm
Četvrtak 12.00 pm - 6.00 pm
Petak 12.00 pm - 6.00 pm
Subota 12.00 pm - 6.00 pm
Nedelja Zatvoreno