Sekcije kursa

Uvod u programiranje

Uvod u Python za decu

Na ovom kursu ćeš naučiti šta je Python i kako u njemu možeš da napišeš  jednostavne programe. Pre nego što pređemo na Python, naučićemo šta je hardver, a šta softver. Upoznaćemo se terminima kao što su programiranjeprogram i programski jezici i videćemo da programiranje i kodiranje nisu sinonimi*, a saznaćemo i šta su algoritmi.

*Sinonimi – reči koje imaju isto značenje.

Šta je hardver, a šta softver?

Hardver čine delovi računara, a softver programi koje računar izvršava. Drugim rečima: “Hardver je ono što udaramo kada softver ne radi” :).

Šta je programiranje, a šta program?

Verovatno zvuči neverovatno, ali računar je mašina bez inteligencije. On izvršava samo ono što mu je zadato i to na način na koji mu je zadato.  Kako računar postaje “pametan” i kako on može da uradi ono što želimo? Vrlo lako (možda ipak ne baš toliko lako za nas početnike) – napišemo program.  Program pišemo tako što precizno opišemo sve korake- koji se zovu instrukcije. Program izvršava instrukcije zadatim redosledom. Znači, možemo reći da je pro­gra­mi­ra­nje po­stu­pak pi­sa­nja pro­gra­ma za ra­ču­nar. Skup instrukcija napisan za rešavanje nekog problema naziva se program. Pri tom, moramo biti jaaaako precizni! Jedna neprecizna reč (čak i slovo) može da znači nešto potpuno drugo!

Evo jedne šale koja to demonstrira:

Pošalje te mama u prodavnicu i kaže – Kupi margarin, a ako ima jaja – kupi 10Ti odeš u radnjuvratiš se kućistaviš na sto 10 margarina i kažešIma jaja.”

Ti si to ovako shvatio: Kupi margarin (u svakom slučaju kupi margarin), a ako ima jaja – kupi 10 (ne piše 10 jaja, samo se traži da ima jaja i ako ih ima kupiš 10, pošto ne piše čega može da se shvati da je trebalo kupiti margarine). Mama nije bila dovoljno precizna i nema pravo da se ljuti.

Da li znaš kako je prvobitno preveden termin hardver, a kako softver?