Have a question?
Message sent Zatvori

Statistika za Data science

Formule (prilog)

File size: 232 kb

Opis kursa

Ovaj kurs predstavlja osnovu za učenje statistike i primenjene statistike, koju je neophodno savladati kako bi polaznik kursa mogao dublje da uđe i da bude korak bliže osnovnim problemima koji se rešavaju u polju Data science. Upravo je prvi nivo rešavanja mnogih problema njegova statistička analiza i rešenje. U kursu su dati kako bazični  tako i napredniji primeri iz verovatnoće i statistike, takođe i primeri sa kojima se jedan istraživač može susresti u praksi. Pojedini primeri pri kraju kursa, iz intervala poverenja i testiranja statističkih hipoteza, rešeni su u statističkom paketu RStudio. Upravo ti primeri mogu biti veza sa drugim kursevima koje polaznik ima u vidu da savlada, jer je dobra i korisna vežba napisati isti kod, na primer u Python-u.

Cilj kursa

Cilj kursa je sticanje osnovnih znanja i veština iz verovatnoće i statistike, kao i njihova primena pri rešavanju problema iz prakse sa kojima se može susresti jedan istraživač u oblasti Data science. Posle odslušanog kursa, imaćete dobru osnovu za rešavanje kompleksnih problema i bićete u mogućnosti da ih analitički svedete na problem iz statistike, koji će biti prvi korak u njihovom rešavanju.

  • Po završetku kursa polaznici će razumeti osnove teorije verovatnoće i njene primene, biće u mogućnosti da reše osnovne i naprednije kombinatorne zadatke i imaće priliku da se upoznaju sa njihovom primenom u realnim problemima.
  • Polaznici ovog kursa će biti u mogućnosti da razlikuju osnovna dva tipa funkcija raspodela, diskretne i neprekidne, i takođe će biti u mogućnosti da pred realnim problemom donesu odluku koja bi raspodela rešila problem modeliranja podataka.
  • Po završetku kursa, polaznici će znati osnovnu razliku između populacije i uzoraka, upoznaće se sa osnovnim deskriptivnim statistikama kao i statistikama zaključivanja, i biće u mogućnosti da odrede odgovarajući interval poverenja za razmatrani parametar raspoedele kao i da testiraju postavljene hipoteze i donesu odgovarajuću odluku.

Kome je namenjen kurs?

Ovaj kurs je namenjen odraslim polaznicima, pre svega studentima, kao i onima kojima statistika predstavlja osnovni alat pri rešavanju problema iz prakse, sa kojima se susreću na svom radnom mestu. Takođe, namenjen je i onima koji imaju u planu da unaprede svoja znanja iz statistike kako bi u budućnosti sebi otvorili novu radnu poziciju, na primer u oblasti Data science ili u Mashin learning. Kurs je napisan jednostavnim jezikom, lakim za razumevanje svih obrađenih tema koje pružaju polaznicima mogućnost da reše sve date zadatke, kao i zadatke ostavljene za samostalni rad (u okviru kviz pitanja) i tako uspešno savladaju ovaj kurs. Sadržaj kursa mogu da savladaju i oni polaznici koji se do sada nisu susretali sa osnovnim statističkim problemima, jer je napisan detaljno i koncizno. Jedini preduslov za praćenje kursa jeste solidno matematičko i analitičko zaključivanje. Svaka sekcija polazi od osnovnih i elementarnih primera i završava se sa složenijim, za čije je rešavanje potrebna dobro savladana data teorijska osnova. Polaznici ovog kursaće po završetku steći znanje neophodno za rešavanje osnovnih i naprednijih statističkih problema, kako iz teorije tako i iz prakse, kao i veštine za dalje učenje naprednijih statističkih kurseva.  

Trajanje kursa

Kurs obuhvata 42 lekcije kojima polaznici mogu pristupiti kada god to njima odgovara! Od datuma kupovine, kurs je dostupan 6 meseci.

Autor kursa

Autor kursa je dr Jelena Stanojević, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, uže naučne oblasti Matematika i statistika, gde je angažovana na predmetima Matematika, Matematika 2 i Teorijska statistika na osnovnim studijama i na master studijama na predmetima gde je u fokusu primenjena statistika. U radu sa studentima, kao predavač, ima iskustvo preko 15 godina, kao i na projektima na kojima je angažovana.

Neophodni preduslovi

  • Potrebno je osnovno znanje iz matematike i logičkog zaključivanja.
  • Potrebno je osnovno znanje rada na računaru u okviru Office Excel osnovnog paketa.
  • Poželjne su osnove rada u okviru statističkog paketa RStudio.

Dodajte prvi recenziju.

Molimo Vas da se ulogujete da biste ostavili komentar
Course available for 180 days
Kupite kurs
Prijavljeno: 22 studenata
Potrebno izdvojiti: 20 sati
Lekcije: 42
Video: 0 sati
Nivo: Početni

Arhiva

Radno vreme

Ponedeljak 12.00 pm - 6.00 pm
Utorak 12.00 pm - 6.00 pm
Sreda 12.00 pm - 6.00 pm
Četvrtak 12.00 pm - 6.00 pm
Petak 12.00 pm - 6.00 pm
Subota 12.00 pm - 6.00 pm
Nedelja Zatvoreno