Have a question?
Poruka je poslata Zatvori

Uvod u Git i GitHub

Instructor
Ana Uzelac
281 students enrolled
5
1 recenzija
  • Opis
  • Sadržaj
  • Recenzije
github-1919x1079

Opis kursa

Git je sistem za praćenje promena u računarskim fajlovima i koordinisanje rada više ljudi na tim fajlovima. On se koristi za upravljanje izvornim kodom u razvoju softvera. Svi ga koriste: i apsolutni početnici koji kreću da se bave progamiranjem, ali i iskusni programeri. GitHub je hosting servis za kontrolu verzije. Za razliku od Git-a, koji je striktno alat koji se koristi iz komandne linije, GitHub pruža veb grafički interfejs, radnu površinu i mobilnu integraciju. U kursu su predstavljene osnovne funkcionalnosti Git-a i GitHub-a.

Cilj kursa

Savladavanje ključnih koncepata Git-a i GitHub-a.

  • Polaznici će savladati osnovne koncepte, kao što su instalacija i konfigurisanje Git klijenta.
  • Polaznici će naučiti da rade sa lokalnim repozitorijumima i otvore nalog na GitHub-u.
  • Polaznici će naučiti da podese SSH autentifikaciju.
  • Polaznici će naučiti da otvore novi remote repozitorijum i da dodaju novi fajl u remote repozitorijum.

 

Kome je namenjen kurs?

Kurs je namenjen početnicima koji se prvi put sreću sa Git-om i GitHub-om.

Trajanje kursa

Kurs obuhvata 10 lekcija kojima polaznici mogu pristupiti kada god to njima odgovara! Od trenutka kupovine, kurs je dostupan 6 meseci.

Autor kursa

Kurs je vlasništvo Edukativnog centra Procoding.

Neophodni preduslovi

  • Potrebno je osnovno znanje rada na računaru
  • Instaliran Notepad++

 

5
1 recenzija
Zvezdica 5
1
Zvezdica 4
0
Zvezdica 3
0
Zvezdica 2
0
Zvezdica 1
0