Have a question?
Poruka je poslata Zatvori

Uvod u Microsoft Access

Instructor
Ana Uzelac
40 students enrolled
0
0 recenzije
  • Opis
  • Sadržaj
  • FAQ
  • Recenzije
access1-min-1919x1079

Opis kursa

Access je lak za učenje i predstavlja savršen izbor za početnike koji žele da nauče i koriste baze podataka. Svakome ko je naučio da radi u Excel-u, prelazak na Access ne bi trebalo da predstavlja veći problem. Prelazak sa Excel-a na bazu podataka najčešće dolazi kada količina podataka toliko naraste da ručno uređivanje oduzima previše vremena ili kada Excel nije dovoljno moćan da odgovori na rastuće izazove.

Access se izdvaja od ostalih baza podataka po tome što ima razvojno okruženje koje udobno za korisnike koji nisu programeri. Access omogućuje pravljenje upita i izveštaja za čije kreiranje nije potrebno predznanje ni pisanje koda.

Kurs Uvod u Microsoft Acces je uvodni kurs gde ćete se upoznati sa okruženjem, sa objektima koji su Vam na raspolaganju kao i sa mogućnostima koje Access pruža. Sve funkcionalnosti će biti prikazane na bazi podataka Northwind koja dolazi uz Access.

Cilj kursa

Upoznavanje sa Access okruženjem i njegovim mogućnostima. Na kraju kursa, polaznici će razlikovati objekte u bazama podataka, naučiće da unose podatke u tabele, pokrenu upite, koriste obrasce i prikažu izveštaje.

Kome je namenjen kurs?

Kurs Uvod u Microsoft Access je namenjen svima koji žele da se upoznaju sa ovim moćnim alatom. Prvenstveno je namenjen menadžerima manjih kompanija gde se  razne evidencije uglavnom vode po Excel i Word tabelama, pa uvođenje baze podataka predstavlja kvalitativni skok u upravljanju podacima. Pored menadžera, svako kome je neophodno vođenje raznih evidencija i pravljenje izveštaja će imati koristi od ovog kursa.

Trajanje kursa

Kurs obuhvata 13 video lekcija kojima polaznici mogu pristupiti kada god to njima odgovara! Kurs je dostupan 6 meseci od dana kupovine!

Autor kursa

Autor kursa je dr Ana Uzelac, docent na Saobraćajnom fakultetu gde je angažovana na užoj naučnoj oblasti Informatika. Ana Uzelac se bavi edukacijom iz oblasti programiranja preko 20 godina, a ima i preko 10 godina iskustva sa praktičnim projektima.

Neophodni preduslovi

    • Potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru
    • Posedovanje operativnog sistema Windows 7 ili Windows 10
    • Jedna od sledećih verzija: Access 2007, Access 2010, Access 2013, Access 2016, Access 2019

 

Koja verzija Access-a je korišćena tokom ovog kursa?
Korišćena je verzija Access 2016.