Uvod u programiranje – Python

Opis kursa

Ovaj kurs predstavlja početak u učenju programiranja. Prikazani su osnovni principi programiranja na primeru programskog jezika Python. Primeri koji su prikazani služe da se polaznici upoznaju sa logikom koja se koristi i u ostalim programskim jezicima.

Cilj kursa

Sticanje osnovne informatičke pismenosti i usvajanje osnovnih principa i metoda veštine programiranja. Posle ovog kursa nećete odmah postati programer, ali ćete steći dobru osnovu za to.

  • Po završetku kursa svaki polaznik će razumeti pojmove kao što su algoritam, program, mašinski jezik.
  • Polaznici će savladati osnovne konstrukcije programskog jezika Python, kao što su tipovi podataka, operatori, rad sa tekstualnim podacima. 
  • Polaznici će naučiti kako da kontrolišu tok izvršavanja programa, naučiće da koriste liste i n-torke, kako da naprave funkcije i da ih koriste.
  • Naučiće da kombinuju poznate algoritme (pretraživanje, sortiranje, min-maks i da formira nove algoritme, kao i da implementira manje složene aplikativne programe.

Ko je autor kursa?

Autor kursa je dr Ana Uzelac, docent na Saobraćajnom fakultetu gde je angažovana na užoj naučnoj oblasti Informatika. Ana Uzelac se bavi edukacijom iz oblasti programiranja preko 20 godina, a ima i preko 10 godina iskustva na praktičnim projektima. Koautor kursa je Nikola Đorđević, apsolvent na Saobraćajnom fakultetu.

Kome je namenjen kurs?

Kurs „Uvod u programiranje“ je namenjen odraslim polaznicima, svima onima koji žele da shvate osnovne principe programiranja. Kurs je napisan jednostavnim jezikom lakim za razumevanje. Namenjen je prvenstveno potpunim početnicima i ne zahteva predznanje. Namenjen je i onima koji imaju neko elementarno znanje, ali žele da ga prošire učenjem algoritama koji predstavljaju osnovu za razumevanja programiranja. Kreće se od elementarnih primera i postupno se dolazi do složenijih za čije je rešavanje potrebno kombinovanje osnovnih algoritama. Na ovom kursu, polaznici će steći osnovne veštine koje su neophodne za dalje učenje bilo kog programskog jezika. Objašnjenja su detaljna tako da i potpuni početnici mogu da razumeju.

Neophodni preduslovi

  • Potrebno je osnovno znanje rada na računaru
  • Posedovanje računara sa operativnim sistemom Windows 10
  • Računar mora da ima bar 2 GB RAM memorije i 5 GB prostora na disku

 

Uvod u programiranje

1
Uvod u programiranje – uvodna lekcija
10 minuta
2
Hardver i softver
5 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta je hardver, a šta softver.

3
Programski jezici
20 minuta

U ovoj lekciji ćete saznati šta su programski jezici i kakvi programski jezici postoje

4
Programiranje i program
10 minuta

U ovoj lekciji ćete moći da saznate šta je programiranje a šta program

5
Programiranje i kodiranje
10 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti razlike između programiranja i kodiranja

6
Kviz – uvod u programiranje
4 pitanja

Algoritmi

1
Šta je algoritam
5 minuta

U ovoj lekciji ćete saznati šta su algoritmi.

2
Zapis algoritama
15 minuta

U ovoj lekciji ćete saznati kakvi sve zapisi algoritama postoje.

3
Primeri algoritama
15 minuta

U ovoj lekciji ćete naći nekoliko primera algoritama.

4
Zadatak – algoritam

Uvod u Python

1
Šta je Python
10 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti glavne karakteristike programskog jezika Python

2
Instalacija Pythona
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako da instalirate Python.

Operatori i tipovi podataka

1
Operatori u Pythonu
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti sve o operatorima u Pythonu.

2
Tipovi podataka u Pythonu
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo se upoznati sa tipovima podataka u Pythonu.

3
Kviz – operatori i tipovi podataka
3 pitanja

Promenljive i komentari

1
Datoteke i folderi
5 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti razliku između datotela i foldera.

2
Promenljive u Pythonu
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su to promenljive i čemu služe.

3
Komentari u Pythonu
10 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su komentari i kako da ih koristite.

Input. Print. Import

1
Funkcije input() i print()
30 minuta

U ovoj lekciji ćete se upoznati sa funkcijom koja služi za unos podataka i štampanje podataka

2
Primeri sa input() i print()
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo uraditi par zadataka koristeći sve ono što smo do sada naučili.

3
Naredba import
10 minuta

U ovoj lekciji ćemo se upoznati sa naredbom import

4
Zadatak – input, print, import

Rad sa stringovima

1
Funkcija len()
15 minuta

U ovoj lekciji ćemo se upoznati sa funkcijom len().

2
Metode strip(), lstrip() i rstrip()
20 minuta

U ovoj lekciji obradićemo metode Metode strip(), lstrip() i rstrip().


3
Metode isupper(), islower(), upper(), lower()
15 minuta

U ovoj lekciji ćemo obraditi metode isupper(), islower(), upper(), lower().


4
Primeri sa stringovima
40 minuta

U ovoj lekciji biće urađeno par zadataka sa stringovima.

5
Rad sa stringovima – pitanja
2 pitanja

Logički i operatori poređenja

1
Logički operatori
20 minuta

U ovoj lekciji naučićemo šta su logički operatori

2
Operatori poređenja
20 minuta

U ovoj lekciji naučićete šta su operatori poređenja.

Liste. Torke. Rečnici

1
Liste
40 minuta

U ovoj lekciji naučićete šta su liste.

2
Metoda split ()
20 minuta

U ovoj lekciji naučićemo šta je metoda split ().

3
Torke
10 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su torke.

4
Rečnici
20 minuta

U ovoj lekciji naučićete šta su rečnici.

5
Liste, torke, rečnici – zadatak

Kontrola toka izvršavanja programa

1
Naredbe if, elif i else
40 minuta

U ovoj lekciji ćemo naučiti šta su naredbe if, elif i else.

2
Naredbe if i if/else
60 minuta

U ovoj lekciji ćemo naučiti šta su naredbe if i if/else.

Petlje

1
Petlja while
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta je while petlja.

2
Petlja while – zadatak
3
Naredbe break i continue
30 minuta

U ovoj lekciji naučićemo šta su naredbe break i continue.

4
Petlja for
120 minuta

U ovoj lekciji ćemo naučiti šta je i čemu služi petlja for.

5
Petlja for – zadatak

Funkcije

1
Funkcije
40 minuta

U ovoj lekciji naučićemo šta su funkcije.

2
Funkcije – zadatak

Bonus lekcija

1
Primeri složenijih algoritama
2
Bonus zadatak (opciono)

Završni zadaci

1
Završni zadatak br.1 – Python
2
Završni zadatak br.2 – Python
3
Završni zadatak br.3 – Python
Webinar o Pythonu će biti održan 20.12.2021.godine.
5
5 out of 5
4 Ocena

Detalji o recenzijama

Zvezdica 5
4
Zvezdica 4
0
Zvezdica 3
0
Zvezdica 2
0
Zvezdica 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Prikaži više
Molimo Vas da se ulogujete da biste ostavili recenziju.
Kupite kurs
Prijavljeno: 54 studenata
Potrebno izdvojiti: 12 sati
Lekcije: 35
Video: 120 minuta
Nivo: Početni

Arhiva

Radno vreme

Ponedeljak 12.00 pm - 6.00 pm
Utorak 12.00 pm - 6.00 pm
Sreca 12.00 pm - 6.00 pm
Četvrtak 12.00 pm - 6.00 pm
Petak 12.00 pm - 6.00 pm
Subota 12.00 pm - 6.00 pm
Nedelja Zatvoreno