Sekcije kursa

Uvod u programiranje

Hardver i softver

Hardver čine delovi računara, a softver programi koje računar izvršava. Ili drugim rečima: “Hardver je ono što udaramo kada softver ne radi” :).

Da li znate kako je prvobitno preveden termin hardver, a kako softver?