Sekcije kursa

Algoritmi

Primeri algoritama

Zadatak 1: Programer Mika živi u Kaliforniji i ima kuću s bazenom, ali (uvek ima jedno ali koje sreću kvari 🙂 ) ima mali problem. Uskoro će biti malo hladnije i on želi da pokrije svoj bazen pa treba da kupi platno kojim će ga prekriti. Da bi izračunao koliko će ga to koštati treba da izračuna površinu platna. Pored platna treba da kupi kanap koji će biti tačno one dužine koliki je obim bazena. Da bismo pomogli Miki napravićemo algoritam koji na osnovu unetih dužina a i b (dužina i širina bazena) računa površinu i obim.

Analiza:

 1. Prvi znak predstavlja početni algoritamski korak
 2. Definišemo ulaznu veličinu a
 3. Definišemo ulaznu veličinu b
 4. Koristimo simbol za obradu i računamo obim O=2*(a+b)
 5. Koristimo opet simbol za obradu i računamo površinu P=a*b
 6. Prikažemo izlaznu veličinu O
 7. Prikažemo izlaznu veličinu P
 8. Kraj algoritma

Napomene: Nije bitan redosled naredbi 2. i 3. – može da bude 3. pa 2., a mogli smo da stavimo samo jedan algoritamski korak gde ćemo uneti obe veličine. Slično važi za korake 6. i 7. Mika sad može mirno da spava. Zadatak 2: Mika sad mora da da uputstvo pomoćniku šta da radi sa bazenom kad je toplo a šta kad je hladno. Ako je temperatura ispod 20 bazen treba prekriti.

 1. Predstavlja početak algoritma
 2. Definišemo ulaznu veličinu T– temperatura
 3. Uslovni algoritamski korak – proveriti da li je temperatura ispod 20 stepeni i imamo 2 grane – DA i NE
 4. Ako je ispunjen algoritamski korak pod 3. sledi korak obrade – pokrivanje bazena
 5. Ako u trećem koraku uslov nije ispunjen, onda idemo na korak broj 6
 6. Kraj algoritma

Napomena: Kako zapamtiti koji je grafički simbol za ulazne a koji za izlazne veličine? Ja pamtim ovako, a možda i vama pomogne: kad je reč o ulaznim veličinama one treba da uđu u sud i zato sud mora da bude gore veći da bi ih primio da ne bi ispale, a kad je reč o grafičkom simbolu za izlazne veličine, njih treba da prospemo iz suda pa je zato simbol veći u donjem delu da bi lakše “izašle”. Pomogli smo Miki i naučili nešto o algoritmima. Sad nas čeka domaći a nakon njega najzad programiranje!!! Još malo upornosti i na pravom smo putu da postanemo Mika!