Pozdrav, sviđa Vam se kurs? Da li želite da ga kupite?

Da biste nastavili sa gledanjem lekcija, potrebno je da kupite kurs

Kupite kurs

Sekcije kursa

Rad sa stringovima

Funkcija len()

Lekcija je zaključana. Kupite kurs da biste nastavili.

Input. Print. Import Zadatak – input, print, import
Završeno
Rad sa stringovima Metode strip(), lstrip() i rstrip()