Sekcije kursa

Uvod u programiranje

Uvod u programiranje – uvodna lekcija

Osnovni cilj ovog kursa je ovla­da­va­nje osnovnim ve­šti­nama pro­gra­mi­ra­nja na primeru programskog jezika Python. Pre nego što pređemo na Python, naučićemo šta je hardver, a šta softver, upoznaćemo se sa terminima kao što su programiranjeprogram i programski jezici i videćemo da programiranje i kodiranje nisu sinonimi, a saznaćemo i šta su algoritmi.