Web dizajn – osnovni

Opis kursa

Svi znamo kako se pretražuje, „surfuje“ na internetu i kako pronalazimo razne informacije koje se nalaze na mnogobrojnim web sajtovima.

Ako ste zainteresovani da saznate i naučite kako se pravi jedan web sajt, ovo je pravi  kurs za vas!

Kurs web dizajn osnovni, naučiće Vas da sami kreirate web sajt kroz upoznavanje sa osnovnim web tehnologijama: HTML5  i  CSS3

Cilj kursa

  • Upoznavanje i rad sa osnovnim web tehnologijama: HTML5  (kreiranje elemenata na web stranici)
  • Upoznavanje i rad sa osnovnim web tehnologijama: CSS3 (dizajniranje i stilizovanje elemenata na web stranici)

Kurs je namenjen početnicima koji nemaju prethodnog iskustva a želeli bi da nauče kako se prave web sajtovi kroz upoznavanje sa osnovnim web tehnologijama: HTML5  i  CSS3

Kome je namenjen kurs?

Kurs je namenjen početnicima koji nemaju prethodnog iskustva, a želeli bi da nauče kako se prave web sajtovi kroz upoznavanje sa osnovnim web tehnologijama: HTML5  i  CSS3

Autor kursa

Autor kursa je Nataša Ilić, predavač u Edukativnom centru Procoding.

Trajanje kursa

Ovaj kurs obuhvata 45 lekcija, kojima polaznici mogu pristupiti kada god to njima odgovara! Po kupovini, kurs je dostupan 6 meseci.

 

Neophodni preduslovi

  • Potrebno je osnovno znanje rada na računaru
  • Nije potrebno predznanje

 

Teorijski uvod u Web i Web tehnologije

1
Uvod u web tehnologije – HTML, CSS
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo se upoznati sa osnovnim pojmovima vezanim za web tehnologije.

2
Šta nam je potrebno za rad?
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo videti šta nam je sve potrebno za učenje web tehnologija.

3
Organizacija foldera Web sajta – ROOT folder
20 minuta

U ovoj lekciji objasnićemo šta je ROOT folder.

4
Struktura HTML strane
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti više o strukturi html strane.

HTML elementi - 1

1
Naslovi
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su naslovi.

2
Paragrafi
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo detaljnije objasniti šta su paragrafi.

3
TITLE element
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo se baviti TITLE elementom.

4
Komentari u html-u
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su i čemu služe komentari u html-u.

Atributi u html-u

1
Atributi u html-u; STYLE atribut
20 minuta

U ovoj lekciji ćete se upoznati sa atributima u html-, tj. style atributom.

2
Uvod, html elementi, atributi – pitanja

Boje u html-u

1
Boje u html-u
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo se baviti bojama u html-u.

HTML elementi - 2

1
Linkovi
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su to linkovi u html-u.

2
Liste
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su liste i koje vrste listi postoje.

3
Slike
40 minuta

U ovoj lekciji ćemo se detaljnije posvetiti slikama: šta su, kako ih postaviti i sl.

4
Formatiranje teksta
30 minuta

U ovoj lekciji će biti objašnjeno kako da formatirate tekst.

5
Elementi za navođenje i citiranje
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su i kako se koriste elementi za citiranje,

6
Tabele
40 minuta

U ovoj lekciji govorimo o kreiranju tabele u html-u.

Klase i identifikatori u html-u

1
Klase
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su klase,

2
Identifikatori
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su indentifikatori.

Blokovski i linijski elementi

1
Blokovski i linijski elementi
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su blokovski i linijski elementi.

2
Div, Span
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti više o elementima Div i Span.

3
html elementi, klase i indentifikatori, linijski i blokovski elementi – pitanja

Raspored elemenata

1
Raspored elemenata na web strani – layout
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo učiti o elementima i njihovom rasporedu na web strani.

html MEDIA

1
Video
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako da ubacite video na web stranu.

2
Audio
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako da ubacite audio na web stranu.

3
YouTube
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako da dodate YouTube sadržaj na web stranu.

4
Iframe
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako da na web strani prikažete drugu web stranu.

Forme u html-u

1
Element INPUT i ATRIBUTI
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta je input element i nešto više o atributima.

2
Elementi: SELECT i TEXTAREA
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo se baviti elementima select i textarea.

css

1
Inline, interni, eksterni css: Css – sintaksa
60 minuta

U ovoj lekciji obradićemo načine insertovanja css-a i naučićete šta je css sintaksa.

2
Selektori
60 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su selektori.

css svojstva

1
Pozadinske slike
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako da postavite pozadinsku sliku.

2
Borders – ivice
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo se baviti ivicama.

3
Margin, padding, box model
50 minuta

U ovoj lekciji ćemo obraditi teme margin, padding i box model.

4
Tekst
40 minuta

U ovoj lekciji ćete se upoznati sa nekim osnovnim css svojstvima koja se koriste za formatiranje teksta.

5
Font
40 minuta

U ovoj lekciji ćete se detaljnije upoznati sa Fontom.

6
Overflow – prelivanje
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo naučiti šta je to svojstvo overflow.

7
html media, forme, css i svojstva – pitanja

Bookmarks

1
Bookmarks
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta je i čemu služi bookmarks.

Pseudo klase i elementi

1
Pseudo klase
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su i čemu služe pseudo klase.

2
Pseudo elementi
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su i kako se koriste pseudo elementi.

Pozicioniranje elemenata

1
Pozicioniranje – static
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo naučiti šta znači pojam pozicioniranje - static.

2
Pozicioniranje – relative
20 minuta

U ovoj lekciji ćete se upoznati sa relativnim pozicioniranjem.

3
Pozicioniranje – absolute
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti više o apsolutnom pozicioniranju.

4
Pozicioniranje – fixed
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo detaljnije objasniti fiksno pozicioniranje.

5
Pozicioniranje – sticky
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti više o sticky pozicioniranju.

6
Z-INDEX (svojstvo)
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta je i čemu služi z-index.

html5

1
HTML5 – semantički elementi
40 minuta

U ovoj lekciji ćete se upoznati sa semantičkim elementima.

2
Pseudo, pozicioniranje i html5 – pitanja

Zadatak

1
Završni zadatak – web osnovni
Ne, za ovaj kurs nije potrebno predznanje iz ove oblasti.
Webinar o Web dizajnu će biti održan 20.11.2021.godine.

Dodajte prvi recenziju.

Molimo Vas da se ulogujete da biste ostavili recenziju.
Kupite kurs
Prijavljeno: 88 studenata
Lekcije: 45
Nivo: Početni

Arhiva

Radno vreme

Ponedeljak 12.00 pm - 6.00 pm
Utorak 12.00 pm - 6.00 pm
Sreca 12.00 pm - 6.00 pm
Četvrtak 12.00 pm - 6.00 pm
Petak 12.00 pm - 6.00 pm
Subota 12.00 pm - 6.00 pm
Nedelja Zatvoreno