Have a question?
Poruka je poslata Zatvori

Ulazni test word

Molimo Vas da unesete svoje ime i prezime kako bismo pratili Vaš napredak prilikom pohađanja našeg kursa.
Ukoliko znate da u Vašoj grupi postoji polaznik/ca sa istim imenom i prezimenom, ostavite i neki drugi podatak pored Vašeg imena (npr. email adresu).

Ulazni test za word ima 25 (dvadeset pet) pitanja koja idu od lakših ka težim, nakon unosa podataka i pritiska na dugme “Početak” imate 60 (šezdeset) minuta da odradite sva pitanja.
Test završavate pritiskom na dugme “Gotovo” i time se Vaši odgovori čuvaju.

Srećno! 🙂

Napomena: Tačne odgovore nećete dobiti na kraju testa, već u toku kursa!

Unesite Vaše ime i prezime