Vežbe

Talk to me

Ulogovati se, pokrenuti novi projekat i povezati se na telefon.

*Ovaj tekst služi za upoznavanje sa vežbom. Preporučujemo čitanje pre gledanja tutorijala. U tutorijalu su odrađeni svi koraci neophodni za izradu.

*Poželjno je pre izrade aplikacije pronaći jednu sliku za pozadinu i jedan zvuk i smestiti ih u folder koji možete lako pronaći.

Komponente potrebne za prvu vežbu (razvrstane po kategorijama):

 1. User interface: button, textbox
 2. Drawing and animation: canvas
 3. Media: sound, text to speech
 4. Sensors: accelerometer sensor
 • Button – reaguje na klik. Moguće je promeniti mu svojstva. U ovoj vežbi menjaćemo mu boju i tekst.
 • Text box – korisnik upisuje željeni tekst u ovu komponentu.
 • Canvas – dvodimenzionalna pozornica osetljiva na dodir. U ovoj vežbi, podešavaćemo visinu i širinu pozornice.
 • Sound – reprodukuje zvuk ili vibraciju. Pogodan je za kratke zvukove – zvučne efekte.
 • Text to speech – izgovara zadati tekst. Glas i izgovor se mogu promeniti izborom druge zemlje, jezika ili visine tona (desna strana u dizajneru).
 • Accelerometer sensor – registruje protresanje i reaguje na ubrzanje (radiće se u narednim vežbama).

Opis aplikacije:

Prva vežba podrazumeva izradu aplikacije u kojoj klikom na prvo dugme, telefon izgovara određeni sadržaj napisan u programu.

Klikom na drugo dugme, telefon izgovara sadržaj textbox-a, odnosno izgovara bilo šta što na telefonu napišemo u prazno polje (textbox).

Radi se o dva jednostavna, jako slična programa.

Treći program omogućava reprodukciju zvuka kada prstom prevučemo ekran.

Četvrti program se odnosi na upotrebu akcelerometra. Kada protresemo telefon čućemo sadržaj koji smo napisali u programu.

Zadatak:

 1. Pokušaj da pronađeš label i postaviš ga na ekran. U njemu napiši kratak tekst koji će služiti kao „uputstvo“ za upotrebu aplikacije (npr. Protresi telefon).
 2. Napravi varijaciju – novu aplikaciju koristeći komponente upotrebljene u prvoj vežbi (npr. Kada se protrese telefon, neka se čuje određeni zvuk, pesma i sl.).

žaba slika

File size: 8 kb

žaba zvuk

File size: 145 kb