Sadržaj
Kurs: Microsoft Word - osnovni nivo
Ulogujte se
Text lesson

Upoznavanje sa radnim okruženjem

Duplim klikom na ikonicu Microsoft Office Word, pokrećete program. Prozor koji se tom prilikom otvara , može izgledati različito u zavisnosti od verzije programa u kojoj radite. Te razlike se uglavnom svode na vizuelni deo, tako da su osnovne opcije poput New i Open dostupne u svim verzijama. U novijim verzijama pored ovih opcija, dostupna je i mogućnost upotrebe postojećih šablona (Template), ali i pristup raznim tutorijalima za upoznavanje sa procesom rada u softveru Microsoft Office Word. U verziji 2019 pri pokretanju softvera otvara se stranica Home, koja izgleda ovako:

Na ovoj stranici možete započeti kreiranje novog dokumenta klikom na Blank document, pregledati neki od tutorijala ili odabrati šablon za izradu novog fajla. Dostupne su i opcije Recent, Pinned, Shared with Me koje omogućavaju otvaranje nekog od postojećih dokumenata.
Klikom na opciju New, prozor menja svoj izgled:

I ovde imate mogućnost kreiranja novog dokumenta, izbor nekog od ponuđenih, ali i online pretragu šablona.
Klikom na opciju Open, u prozoru će se pojaviti lista dokumenata u kojima ste ranije radili.
Možete otvoriti neki od postojećih dokumenata, ali i potražiti ih ukoliko se ne nalaze na prikazanoj listi. Pretragu po računaru, moguće je pokrenuti klikom na dugme Browse.
Vreme je da pokrenemo prvi dokument! Odaberite Blank Document u Home ili New prozoru i otvoriće se radno okruženje.

Na sledećoj slici biće obeleženi, a zatim i opisani osnovni delovi interfejsa.

A – Quick Access Toolbar – celina u kojoj se nalaze ikonice sa funkcijama. U automatskoj postavci, prisutna je ikonica za čuvanje izmena u dokumentu – Save, ikonice za funkcije Undo i Redo, i dugme koje omogućava kreiranje prečica za još neke funkcije.

*Upotreba skraćenica na tastaturi može u znatnoj meri ubrzati rad, pa ćemo ih navoditi kod bitnih funkcija koje budemo pominjali.

Ovde ćemo navesti skraćenice za pomenute funkcije:

  • Save – Ctrl+S
  • Undo – Ctrl+Z
  • Redo – Ctrl+Y

B – Ribbon – celina u kojoj su smeštene opcije koje se najčešće upotrebljavaju prilikom kreiranja i editovanja dokumenta. Klikom na neku od kartica (Insert, Design, Layout,…), otvaraju se dostupna podešavanja. Primetićete da su ova podešavanja razvrstana u sekcije. Tako na primer u okviru Home kartice imamo sledeće sekcije sa klasiranim podešavanjima: Clipboard, Font, Paragraph, Styles i Editing.

Sadržaj kartica u ovoj sekciji nije konstantan. Tokom narednih časova, primetićete da se dodavanjem određenih elemenata poput slika i tabela, pojavljuju i dodatne kartice, sa podešavanjima koja se odnose samo na taj element. Podešavanja dostupna u okviru većine kartica ćemo koristiti tokom kursa. Preporučujemo Vam da, pre nego što nastavite dalje, istražite dostupne mogućnosti kako biste se kasnije lakše snalazili.

Kartica File je specifična po svom sadržaju, pa ćemo joj posvetiti pažnju u sledećem poglavlju.

C – Page – stranica na kojoj kreiramo dokument.

D – Status Bar – u ovoj celini primetićete razne informacije i mogućnosti. U levom uglu, videćete broj stranice na kojoj trenutno radite, kao i ukupan broj stranica u vašem dokumentu. Tu je i informacija o broju reči u vašem tekstu i pismu koje koristite za kreiranje fajla. Pismo se menja u zavisnosti od podešavanja tastature na računaru.

*U taskbar-u bi trebalo da imate dostupnu opciju ENG (najčešće u desnom uglu). Kada kliknete na nju, otvara se prozor sa dostupnim tastaturama. Ako tu odaberete srpski, primetićete izmenu i u Word dokumentu u kojem radite. Ukoliko nemate dostupnu srpsku tastaturu (ćirilično ili latinično pismo) ili pismo nekog drugog jezika koji želite da koristite, ne brinite, sada ćemo objasniti kako to možete promeniti!

Pronađite na računaru podešavanja koja se odnose na jezik i tastaturu (Edit language and keyboard options). Najlakši način jeste da kliknete na opciju Search (u taskbaru ili Start meniju), ukucate keyboard i u ponuđenim mogućnostima pronađete ova podešavanja. Otvoriće se novi prozor. U njemu je potrebno kliknuti na opciju Add a language, pronaći željeni jezik u prikazanoj listi i kliknuti na njega. Nakon toga odaberite opciju Next, a zatim opciju Install na sledećem prozoru. Sačekajte da se tastatura instalira i to je to, sve je spremno za rad!

*Ako na tastaturi nemate obeležena slova karakteristična za srpski jezik, evo male pomoći. Slova Č, Ć, Ž, Š i Đ, su smeštena sa leve strane u odnosu na taster Enter i nalaze se na tasterima sa znacima interpukcije i zagradama. Pozicija ovih slova je ista bez obzira na to da li je reč o ćirilici ili latinici. Sada ćemo videti gde se nalaze slova čiji se način pisanja razlikuje u ćiriličnom pismu. Slovo Љ se nalazi na tasteru Q. Slovo Њ se nalazi na tasteru W. Slovo Џ je smešteno na tasteru X.

Na desnoj strani Status Bar-a nalaze se opcije koje se odnose na različite načine prikaza dokumenta i na mogućnost zumiranja sadržaja. Sadržaj možete zumirati i okretanjem točkića (srednji taster miša) uz pritisnut taster Ctrl.