Pozdrav, sviđa Vam se kurs? Da li želite da ga kupite?

Da biste nastavili sa gledanjem lekcija, potrebno je da kupite kurs

Kupite kurs

Sekcije kursa

Kontrola toka izvršavanja programa

Naredbe if i if/else

Lekcija je zaključana. Kupite kurs da biste nastavili.

Kontrola toka izvršavanja programa Naredbe if, elif i else
Završeno
Petlje Petlja while