Osnove automatskog testiranja

kurs automatskog testiranja

Opis kursa

Na ovom kursu ćete naučiti osnove automatskog testiranja. Osnovni pricipi automatskog testiranja su teoretski i praktični prikazani kroz Java programski jezik i Selenium framework.

Naučićemo kako da instaliramo, podesimo i pokrenemo Selenium na računaru i pokrenemo testove.

Takođe, na ovom kursu ćemo proći kroz jedan važan alat za upravljanje samim testovima – Cucumber.

Cilj kursa

Sticanje osnovnog znanja o automatskom testiranju, kao i pokretanje svog prvog automatskog testa.

Ishod kursa

Po završetku kursa, polaznik će biti u stanju:

  1. Da pokrene automatski test web stranice
  2. Da definiše potrebne korake prilikom testiranja
  3. Da indentifikuje pojmove automatskog testiranja
  4. Da pronađe odgovarajaće elementa na web stranici.

Kome je namenjen kurs?

Kurs Uvod u Automatsko testiranje je namenjen svima koji žele da nauče osnovne principe automatskog testiranja kroz Selenium i Javu.

Pozicija Test Automation Engineer-a je najmanje duplo bolje plaćena od pozicije manualnog testera, pa je ovaj kurs idealna prilika da iskoristite šansu i nadogradite svoju karijeru.

Kurs je namenjen onima koji već rade kao manualni testeri aplikacija i koji žele da napreduju u karijeri i podignu svoje znanje na viši nivo ili da pronađu bolje plaćeni posao, kao i svima koji žele da prošire svoje znanje.

Trajanje kursa

Kurs se sastoji od 25 lekcija kojima polaznici mogu pristupiti kada god to njima odgovara! Kurs je dostupan 6 meseci od datuma kupovine.

Autor kursa

Autor kursa je Nenad Savić, software tester.

Neophodni preduslovi

  • Potrebno je osnovno znanje rada na računaru
  • Poželjno je poznavanje Jave (osnovni nivo) ili završen kurs Jave.

 

Uvod u testiranje softvera

1
Šta je testiranje softvera?
10 minuta

U ovoj lekciji čemo objasniti šta je testiranje softvera.

2
Automatsko testiranje
10 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti šta je automatsko testiranje.

3
Upotreba automatskog testiranja
10 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti upotrebu automatskog testiranja.

Instalacija neophodnih alatki za rad

1
Instaliranje Jave
10 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti kako da instalirate Javu.

2
Instalacija razvojnog okruženja JetBrains IntelliJ IDEa
10 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti instalaciju razvojnog okruženja JetBrains IntelliJ IDEa.

JAVA za software testere

1
Varijable (promenljive) i vrste promenljivih
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti šta su varijable i koje vrste varijabli postoje.

2
Komentari
10 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti šta su komentari.

3
Operatori u Javi
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo se baviti operatorima u Javi.

4
Kondicional (uslovni izraz)
10 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti šta su kondicionali.

5
Switch
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti switch.

6
For petlja
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti šta je for petlja.

7
Array, Nizovi
10 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti array, nizove.

8
Klase, objekti, metode
10 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti klase, objekte i metode.

SELENIUM WEB DRIVER

1
Instalacija Webdriver-a
15 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti kako da instalirate Webdriver.

2
Instalacija i konfigurisanje Chrome Driver-a
15 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti instalaciju i konfigurisanje Chrome Driver-a.

3
Kreiranje prvog projekta
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo se baviti kreiranjem prvog projekta.

Lociranje elemenata

1
Lociranje elemenata
15 minuta

U ovoj lekciji ćemo se baviti lociranjem elemenata.

2
Lociranje pomoću ID-a
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti lociranje pomoću ID-a.

3
Lociranje pomoću name-a
15 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti lociranje pomoću name-a.

4
Lociranje pomoću Link Text-a
10 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti lociranje pomoću Link Text-a.

5
Lociranje pomoću Partial Link Text-a
10 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasnit lociranje pomoću Partial Link Text-a.

6
Lociranje pomoću CSS Selektora
10 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti lociranje pomoću CSS Selektora.

7
Lociranje pomocu XPATH-a
40 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti šta je lociranje pomoću XPATH-a.

Web elementi

1
Web elementi
60 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti web elemente.

Wait komande

1
Wait komande
60 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti wait komande.

Cucumber framework

1
Cucumber framework
90 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti šta je i kako funkcioniše Cucumber framework.

1
Kviz – Automatsko testiranje
10 pitanja
2
Završni zadatak – Automatsko testiranje
Poželjno je poznavanje Jave ili završen kurs Jave (osnovni nivo).
Promotivna cena važi do kraja avgusta 2021.godine.

Dodajte prvi recenziju.

Molimo Vas da se ulogujete da biste ostavili recenziju.
Dodaj u listu želja
Kupite kurs
Prijavljeno: 31 studenata
Potrebno izdvojiti: 10h
Lekcije: 26
Nivo: Početni

Arhiva

Radno vreme

Ponedeljak 12.00 pm - 6.00 pm
Utorak 12.00 pm - 6.00 pm
Sreca 12.00 pm - 6.00 pm
Četvrtak 12.00 pm - 6.00 pm
Petak 12.00 pm - 6.00 pm
Subota 12.00 pm - 6.00 pm
Nedelja Zatvoreno