Python – napredni nivo

5 out of 5
5
2 recenzije

Materijal za zadatak - 3.sekcija

File size: 799 kb

Materijal za domaći - CSV fajl

File size: 813 kb

Opis kursa

Na ovom kursu ćete moći da naučite napredne koncepte u programskoj jeziku Python. Na kursu imate priliku da naučite objektno-orijentisano programiranje, rad sa fajlovima, matricama, vizuelizaciju, GUI itd.

Cilj kursa

Cilj kursa je da kroz praktične primere podignete znanje Python-a na viši nivo. Na kursu ćete naučiti kako da automatizujete gomilu procesa koji Vam mogu ubrzati svakodnevni rad. Posle svake sekcije sledi zadatak koji radite kako biste bolje utrvrdili pređeno gradivo.  Prilikom rešavanja tih zadataka imate pomoć instruktora kursa koji prati Vaš rad tokom celog kursa. 

Po završetku kursa, polaznik će savladati sledeće celine:

 • objekto-orijentisano programiranje u Pythonu
 • čitanje, pisanje fajla, zipovanje fajlova korišćenjem Python-a
 • rad sa matricama

 

 • vizuelizaciju podataka
 • GUI
 • rad sa JSON fajlovima

Kome je namenjen kurs?

Kurs je namenjen onima koji nisu početnici u programiranju i koji su savladali osnovne koncepte u programiranju i znaju sintaksu programskog jezika Python.

Trajanje kursa

Kurs obuhvata 20 lekcija kojima polaznici mogu pristupiti kada god to njima odgovara! Kurs je je dostupan 6 meseci od datuma kupovine.

Autor kursa

Autor kursa je Nikola Đorđević, apsolvent na Saobraćajno fakultetu, a koautor je dr Ana Uzelac, docent na Saobraćajnom fakultetu gde je angažovana na užoj naučnoj oblasti Informatika. Ana Uzelac se bavi edukacijom iz oblasti programiranja preko 20 godina, a ima i preko 10 godina iskustva na praktičnim projektima. 

Neophodni preduslovi

Da bi korisnik pratio kurs neophodno je da ima:

  • Računar sa pristupom internetu
  • Zna sitaksu programskog jezika Python
  • Ima instaliran Python na računaru
  • Položio je kurs Uvod u programiranje ili kao zamenu za to, poseduje sledeća znanja: nije početnik u programiranju, zna sintaksu programskog jezika Python, razlikuje apsolutne i relativne putanje 

 

Tipovi podataka

1
Torke i rečnici
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su torke i rečnici

2
Torke i rečnici – primeri
40 minuta

U ovoj lekciji ćemo na primeru pokazati kako torke i rečnike.

3
Domaći – torke i rečnici

Klase i objekti

1
Uvod u klase i objekte
40 minuta

U ovoj lekciji ćemo se upoznati sa klasama i objektima.

2
Primer 1: OOP u Pythonu
40 minuta

Na primeru ćemo pokazati objektno-orijentisano programiranje u Python-u.

3
Složeniji primeri OOP u Pythonu
60 minuta

U ovoj lekciji ćemo uraditi složeniji primer u vezi sa objektno-orijentisanim programiranjem.

4
Domaći – Klase i objekti

Rad sa datotekama

1
Manipulisanje folderima i kopiranje fajlova
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako da manipulišete folderima i kako da kreirate fajl.

2
Manipulisanje fajlovima i zipovanje
40 minuta

U ovoj lekciji ćemo obraditi temu u vezi sa manipulisanjem objekata i zipovanjem.

3
Upisivanje u tekstualne datoteke
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti više o upisivanju u tekstualne datoteke.

4
Rad sa datotekama – zadatak

Matrice

1
Šta su matrice?
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su matrice.

2
Domaći – Šta su matrice?
3
Biblioteka numpy
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti šta je biblioteka numpy.

4
Operacije sa matricama
40 minuta

U ovoj lekciji ćemo raditi operacije sa matricama.

5
Domaći – Matrice

Vizuelizacija podataka

1
Crtanje grafikona funkcija i linijski dijagrami
60 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako da crtate grafikone funkcija i linijske dijagrame.

2
Crtanje histograma i stubičastih grafikona
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti da crtate histograme i stubičaste grafikone.

3
Domaći – Vizualizacija podataka

Rad sa CSV fajlovima

1
Čitanje iz CSV fajla?
40 minuta

U ovoj lekciji ćemo se baviti čitanjem iz CSV fajla.

2
Kreiranje CSV fajlova
20 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako se kreira CSV fajl.

3
Analiziranje podatka u CSV fajlovima
40 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako preko Python-a možete da manipulišete već postojećim cvs fajlovima.

4
Domaći – CSV fajl

GUI I Python

1
GUI I Python
80 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako da u Python-u napravite svoj grafički interfejs.

Hotkeys. JSON. Dodatne informacije

1
Keys i lambda
40 minuta

U ovoj lekciji učite da napravite program koji će prepoznati šta kucate na tastaturi.

2
Pravljenje izvršnog fajla
20 minuta

U ovoj lekciji učite da pravite izvršni fajl.

3
Rad sa JSON fajlovima
30 minuta

U ovoj lekciji ćete naučiti kako da radite sa JSON fajlovima.

4
Završni zadatak – Python napredni
5
5 out of 5
2 Ocena

Detalji o recenzijama

Zvezdica 5
2
Zvezdica 4
0
Zvezdica 3
0
Zvezdica 2
0
Zvezdica 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Prikaži više
Molimo Vas da se ulogujete da biste ostavili recenziju.
Dodaj u listu želja
Kupite kurs
Prijavljeno: 72 studenata
Potrebno izdvojiti: 14h
Lekcije: 20
Nivo: Napredni

Arhiva

Radno vreme

Ponedeljak 12.00 pm - 6.00 pm
Utorak 12.00 pm - 6.00 pm
Sreca 12.00 pm - 6.00 pm
Četvrtak 12.00 pm - 6.00 pm
Petak 12.00 pm - 6.00 pm
Subota 12.00 pm - 6.00 pm
Nedelja Zatvoreno